EGZAMIN ósmoklasisty


[pobierz] 0.2 MB 20181022-probny-egzamin-osmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br. (18-20.12.2018 r.)

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
[pobierz] 2.4 MB egzamin-osmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin końcowy.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

 Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ opublikowała:

- informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

- przykadowe arkusze: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

- harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące Egzaminu: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/