EGZAMIN ósmoklasisty


Próbny Egzamin Ósmoklasisty: 12-14.03.2019 r.

(wtorek, środa, czwartek)

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLAISTY W NASZEJ SZKOLE

 

 

W dniach od 18 do 20 grudnia br. (wtorek-czwartek) zostanie przeprowadzony w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty w celu:
- informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie)
- diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Zgodnie z zaleceniami CKE nie będą wystawiane oceny cząstkowe na podstawie uzyskanych wyników.
Uwaga: zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. "Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r." - napisał w załączonej informacji dyrektor CKE.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu:
 bezpłatne informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/)
 przykładowe bezpłatne arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin…/…/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).
..............
http://psppokoj.pl/egzamin-osmoklasisty.html

[pobierz] 0.1 MB PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W POKOJU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

[pobierz] 0.2 MB PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 19-20.12.2018 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br. (18-20.12.2018 r.)

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
[pobierz] 2.4 MB egzamin-osmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin końcowy.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

 Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ opublikowała:

- informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

- przykadowe arkusze: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

- harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące Egzaminu: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/