Historia Szkoły


  O szkolnictwie w Pokoju zachowało się niewiele wiadomości, szczególnie o jej początkach. Pierwszą szkołą jaka powstała w Pokoju była szkoła ewangelicka, którą książę Carl Christian Erdmann polecił zorganizować w dniu 7 lipca 1760r. Była to jednoklasowa szkoła usytuowana w pobliżu cmentarza ewangelickiego. W następnych latach powstały dwie kolejne klasy i w sumie szkoła mieściła się w trzech małych budynkach. Liczba uczniów w trzech klasach szkoły ewangelickiej w 1860r. Wynosiła 280, a w dwóch klasach szkoły katolickiej 133 uczniów, natomiast w jednej klasie szkoły żydowskiej uczyło się 41 uczniów. Pierwszym nauczycielem tej szkoły był Fahmann, który w 1793 był lektorem. W 1945 roku budynek przeznaczono na Publiczną Szkołę Powszechną.

W 1925r. wybudowano szkołę katolicką. Był to budynek dwukondygnacyjny z rozbudowanym poddaszem. Klasy usytuowano z prawej strony budynku, a z lewej mieszkania dla nauczycieli. Na parterze były trzy pomieszczenia: gabinet dyrektora oraz dwie klasy. Na korytarzu wisiał zegar szkolny z dzwonkiem elektrycznym. Na pierwszym piętrze umieszczono dwie duże klasy i jedną mniejszą. Drugie piętro miało garderoby, pokój nauczycielski oraz gabinet pomocy naukowych. Przed budynkiem było miejsce na rowery. Gmach szkoły graniczył z ogródkiem, który służył do celów biologicznych. W 1938 roku w szkole było 44 uczniów, a w 1940r. 90 uczniów, z czego ponad połowa pochodziła z Pokoju. Uczniowie w tej szkole płacili czesne, które w 1938 roku wynosiło 16 marek miesięcznie. Typ szkoły wymagał, aby zatrudniano tu nauczycieli akademickich ze szkoły średniej. Tylko muzyki, śpiewu, wychowania fizycznego, biologii, geografii i religii uczyli miejscowi nauczyciele szkoły podstawowej.

Dyrektorem szkoły do 1938 roku był Baumeister, później zastępcą – Bittner, do roku 1942 – Radzioch, do końca wojny Cramer.

W pierwszym roku po wojnie, w roku szkolnym 1945/46 Szkoła Powszechna w Pokoju liczyła 155 uczniów, których do 1 kwietnia 1946 roku uczyła jedna nauczycielka. Była nią Jadwiga Leszczyńska. Nauka w Szkole Powszechnej trwała 7 lat, a w latach 60-tych – 8 lat.

   1 września 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Pokoju powołano Zespół Szkół. W jego skład weszła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa i Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu Szkół został mgr Henryk Łapszyński.

   W 2001 roku rozwiązano Zespół Szkół i powołano dwie odrębne szkoły, które zajmują ten sam budynek. Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej została Pani Henryka Ciesielska, a Publicznego Gimnazjum Pan Henryk Łapszyński.

   W 2009r. oddano do użytku nowoczesne boisko szkolne „Orlik” do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową oraz tenisa.

   1 września 2013 roku powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego weszła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa oraz Publiczne Przedszkole w Pokoju.

Funkcję dyrektora Zespołu pełni Pani Edyta Pawłowska.

 

 

Kierownicy lub dyrektorzy szkoły w Pokoju:

 

1945 - 1947 Jadwiga Leszczyńska

1947 - 1959 Jan Błoński

1959 - 1960 Kazimierz Mączyński

1960 - 1962 Józef Zagórski

1962 - 1970 Włodzimierz Dawidowski

1971 - 1974 Krystyna Dawidowska

1974 - 1979 Irena Ćwiąkalska

1979 - 1986 Tadeusz Rzepski

1986 - 1990 Bożena Maksymczuk

1990 - 1997 Stanisław Grzegorczyk

1997 - 1999 Marzena Draszczuk

1999 – 2000 Henryk Łapszyński

2000 – 2004 Henryka Ciesielska

2004 - 2013 Zdzisława Letka

2013 - 2018 Anna Kania

 

 

 

Na podstawie kronik szkolnych opracowały: Nina Bąkowska i Agata Kula