Jadłospis


Stołówka obsługiwana jest przez Zakład Komunalny Pokój.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 77/4693097 wew. 31
lub 726529840.

[pobierz] 0.3 MB informacja-dla-rodzicow-korzystajacych-z-dofinanso

Informacja z GOPS-u z dn.08.11.2017 dla rodziców dzieci korzystających z dożywania w szkołach i przedszkolach!

Poniżej przedstawiam ważne informacje dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018.

 

1. Dzieci i młodzież szkolna, które chcą korzystać z dożywiania w szkole w formie obiadów muszą dostarczyć podpisane umowy dotyczące korzystania z posiłków.
Informacje dodatkowe:
- zainteresowany rodzic powinien otrzymać dwa egzemplarze umowy, wypełnić i zwrócić w sekretariacie dwa egzemplarze. Po podpisaniu umów przez Panią Wójt i Skarbnika umowy zostaną przekazane do szkół i dalej - do rodziców.
- rodzice/opiekunowie, którzy otrzymają dofinansowanie z GOPS na dożywianie swoich dzieci – nie podpisują umów z Gminą,

 

2. Koszt wyżywienia dla dzieci i młodzieży (mającej podpisane umowy) nie zmienia się
i wynosi 4 zł ( opcja z podwieczorkiem dla przedszkolaków – 4,5 zł).
Informacje dodatkowe:
- wszystkie inne osoby (młodzież szkolna bez podpisanych umów, nauczyciele, obsługa, obiady na wynos) chcące wykupić obiad obowiązuje stała cena 8,00 zł,
- chęć zakupienia obiadu należy zgłaszać u obsługi lub w biurze spółki (77/4693097, 726 529 840) z jednodniowym wyprzedzeniem

 

3. Dożywianie dzieci w przedszkolach rozpocznie się z dniem 4.09.2015 r.

 

4. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w formie obiadów rozpocznie się z dniem 11.09.2015r. ( bułki dla wszystkich dzieci – od 5.09.2015r.)

 

[pobierz] 0.3 MB jadłospis-18

Jadłospis 18.06.2018 r. - 29.06.2018 r. - przedszkole

[pobierz] 0.3 MB jadłospis-18

Jadłospis 18.06.2018 r. - 29.06.2018 r. - szkoła

Harmonogram wydawania posiłków 

 

 

 przerwy             przedszkole            szkoła
9:05-9:15                                           bułki
9:00-9:30           śniadanie
10:55-11:10                                  obiad kl. I-III
11:30-12:00           obiad
11:55-12:10                                   obiad kl.IV-VI

Od roku szkolnego 2013/2014 dzieci z naszej szkoły codziennie dostają bułkę na drugie śniadanie. Dzięki akcji mamy świadomość, że dzieci uczęszczające do naszej placówki zawsze są najedzone i z pełnymi brzuszkami mogą poszerzać horyzonty wiedzy. A pełny brzuszek jest niezwykle istotny...

 

Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na ich rozwój psychofizyczny i prowadzi do obniżenia odporności, zwiększając ryzyko zachorowań oraz czas i koszty leczenia. Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na zdolności do uczenia się, ograniczając przez to szanse dzieci na przyszłość. Dzieci niedojadające i zaniedbane są odrzucane przez rówieśników, co powoduje znerwicowanie dzieci dyskryminowanych i trudności wychowawcze. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności, dzieci czują się gorsze.
(źródło: http://www.kawalek-nieba.pl/html/g3od_w_polsce.html)