Jadłospis


Stołówka obsługiwana jest przez "Zakład Komunalny Pokój". Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774693097, wew. 29 lub 726529840

Dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Dzieci i młodzież szkolna, które chcą korzystać z dożywiania w szkole w formie obiadów muszą dostarczyć podpisane umowy dotyczące korzystania z posiłków.
Informacje dodatkowe:
- zainteresowany rodzic wypełnia dwa egzemplarze umowy i przekazuje je do sekretariatu Gminy Pokój. Po podpisaniu umów przez Panią Wójt, umowy zostaną przekazane do szkół i z powrotem do rodziców/opiekunów.
- rodzice/opiekunowie, którzy otrzymają dofinansowanie z GOPS na dożywianie swoich dzieci nie podpisują umów z Gminą.

2. Koszt wyżywienia dla dzieci i młodzieży (mającej podpisane umowy) nie zmienia się i wynosi 5zł (opcja z podwieczorkiem dla przedszkolaków – 6 zł).
Informacje dodatkowe:
- wszystkie inne osoby (młodzież szkolna bez podpisanych umów, nauczyciele, obsługa, obiady na wynos) chcące wykupić obiad obowiązuje stała cena - 10zł,
- chęć zakupienia obiadu należy zgłaszać u obsługi lub w biurze spółki (77/4693097, 726 529 840) z jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Dożywianie dzieci w przedszkolach rozpocznie się z dniem 03.09.2018 r.

4. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w formie obiadów rozpocznie się z dniem 10.09.2018 r. Śniadania w formie bułek czy owoców dla wszystkich dzieci – od 4.09.2018r. Bułki są do odbioru na stołówce na drugiej przerwie obiadowej.

5. Informacja dla nauczycieli: wszelkie wyjazdy jednodniowe, wycieczki, zielone szkoły, wyjazdy na zawody sportowe, olimpiady itp. powinny być co najmniej 2 dni wcześniej zgłaszane do sekretariatu spółki (77/4693097, zkp@gminapokoj.pl). Te informacje są niezbędne do naliczania odpisów lub opcjonalnie przygotowania suchego prowiantu (jeśli dzieci mają w zamian za obiad otrzymać suchy prowiant, należy zgłaszać to możliwie jak najszybciej).

6. W ramach zajęć projektowych lub innych przedsięwzięć realizowanych na terenie szkoły istnieje możliwość zamówienia kanapek i innych usług cateringowych. Ceny do negocjacji.

 

Agata Chmura,

dyrektor „Zakładu Komunalnego Pokój”,
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
tel.: 77 469 30 97 wew. 29, 726 529 840
zkp@gminapokoj.pl

 

 

Od roku szkolnego 2013/2014 dzieci z naszej szkoły codziennie dostają bułkę na drugie śniadanie. Dzięki akcji mamy świadomość, że dzieci uczęszczające do naszej placówki zawsze są najedzone.

 

Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na ich rozwój psychofizyczny i prowadzi do obniżenia odporności, zwiększając ryzyko zachorowań oraz czas i koszty leczenia. Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na zdolności do uczenia się, ograniczając przez to szanse dzieci na przyszłość. Dzieci niedojadające i zaniedbane są odrzucane przez rówieśników, co powoduje znerwicowanie dzieci dyskryminowanych i trudności wychowawcze. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności, dzieci czują się gorsze.
(źródło: http://www.kawalek-nieba.pl/html/g3od_w_polsce.html)