Kadra Pedagogiczna


Przydział wychowawstw
w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa Wychowawca Zastępca
IA Joanna Michalska Katarzyna Krawczyk
IB Barbara Nowacka Katarzyna Krawczyk
II Katarzyna Łapszyńska Bożena Baczyńska-Lis
IIIA Kazimiera Wuczkowska Roman Letki
IIIB Elżbieta Preuhs Monika Żołnowska
IVA Klaudia Bilińska Robert Świerc
IVB Alina Kalbrun Ewa Jankowska
V Renata Uryga Izabela Sonka
VI Sylwia Włodarczyk Roman Owczarek
VII Paweł Parzuchowski Grażyna Owczarek

 

 

Przydział oddziałów w Publicznym Przedszkolu

w roku szkolnym 2017/2018

 

ZS-P Oddział Wychowawca 

Publiczne

Przedszkole

Oddział dzieci 3-letnich

"Żabki"

Gabriela Szweda

w zast.

Izabela Katra-Pankieiwcz

Oddział dzieci 4-letnich

"Słoneczka"

Ala Żurowska

Oddział dzieci 5-letnich

"Kotki"

Małgorzata Fiedeń

Oddział dzieci 6-letnich

Elżbieta Grodecka

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. W Witosa:

 

Anna Kania – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, matematyka, informatyka

Elżbieta Preuhs – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Bożena Baczyńska-Lis - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, biblioteka

Klaudia Bilińska - język niemiecki

Renata Dąbrowska - wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Draszczuk - fizyka, informatyka

Ewa Jankowska – plastyka, muzyka, logopedia

Alina Kalbrun - język polski

Katarzyna Krawczyk - religia

Roman Letki – wychowanie fizyczne, technika, gimnastyka korekcyjna

Bożena Leśnik - doradztwo zawodowe

Katarzyna Łapszyńska – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

Joanna Michalska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika

Barbara Nowacka – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Grażyna Owczarek – przyroda, biologia, geografia

Roman Owczarek - wychowanie fizyczne

Paweł Parzuchowski – matematyka

ks. Krzysztof Rusinek – religia

Izabela Sonka - religia

Robert Świerc – historia

Renata Uryga – język angielski

Sylwia Włodarczyk – język polski, technika, biblioteka

Kazimiera Wuczkowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia

Monika Żołnowska - chemia

 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Pokoju:

 

Małgorzata Fiedeń - edukacja wczwesnoszkolna i przedszkolna

Elżbieta Grodecka - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Katarzyna Krawczyk - religia

Izabela Katra-Pankiewicz-edukacja przedszkolna

Gabriela Szweda - wychowanie przedszkolne, religia

Marta Urbanek - język angielski

Ala Żurowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna