OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA

 

Zaproszenie dla rodziców do udziału w warsztatach
Zaproszenie dla rodziców do udziału w warsztatach

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

Serdecznie zapraszam w imieniu pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wszystkich rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach projektu "Szkoła dla rodziców". Warsztaty będą odbywać się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju w grupach 10-osobowych w każdy poniedziałek, od grudnia do lutego. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły lub do wychowawców w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada. 

 

Edyta Pawłowska

12 listopada 2018 r. dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych i wychowawczych pozwoli na spędzenie czasu wśród najbliższych, w gronie rodzinnym, by w radosnej, patriotycznej atmosferze godnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 


https://www.gov.pl/web/edukacja/12-listopada-2018-r-dniem-wolnym-od-zajec-dydaktyczno-wychowawczych?fbclid=IwAR1gJH8Lnkf-w4kr7wUQAsDnMlLxAbCNvj4uxo1vhSGr-kn7dO1KbS3YR64

ZEBRANIE RODZICÓW Z UDZIAŁEM GOŚCIA

 

8 listopada 2018 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wszystkich rodziców z udziałem pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie. Po zebraniu odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

 

Zapraszamy! 

9.11 - Marsz św. Marcina
9.11 - Marsz św. Marcina
8.11 - Marsz Niepodległości
8.11 - Marsz Niepodległości
[pobierz] 0.1 MB marsz-niepoleglości-w-naszej-szkole

Zapraszamy do udziału w Marszu Niepodległości, który odbędzie się 8 listopada br w Pokoju. Wyjście spod budynku szkoły o godzinie 10:15

[pobierz] 0.2 MB 18-20.12.2018 r.-próbny-egzamin-ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br (od 18 do 20 grudnia br).  Po więcej informacji na temat Egzaminu Ósmoklasisty zapraszamy na stronę https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ lub do zakładki Egzamin Ósmoklasisty na naszej stronie.  

WEBINARIUM O TYM, JAK MOTYWOWAĆ DZIECI 


zapraszamy do udziału w webinarium rodzicielskim o tym, jak wspierać motywację dzieci. Webinarium odbędzie się dzisiaj (czwartek) 18.10.2018 r. o godz. 21.00, a poprowadzą je psycholodzy Milena Pacuda i Kacper Woźniak. Link do webinarium: https://bit.ly/2pSIukD

UWAGA RODZICE!

 

Pielęgniarka szkolna, pani Halina Kosińska prosi o pilne oddanie podpisanych zgód na objęcie dzieci opieką profilaktyczną uczniów klas I-VIII celem przeprowadzenia zaplanowanych testów przesiewowych.

Uwaga rodzice!

 

24 września (poniedziałek) o godz. 17.00 obędzie się nadzwyczajne zebranie wszystkich rodziców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach język mniejszości narodowej - niemiecki. Obecność rodziców obowiązkowa.

DRUK ZGŁOSZENIA
DRUK ZGŁOSZENIA

ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI uczęszczających do naszego przedszkola i szkoły do zapisów na sobotni KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat ️️️️️️️️️️️️️️
Zajęcia rozpoczną się 22 września (sobota), będą trwać 2,5 godziny w każdą sobotę od września do grudnia i będą prowadzone metodami aktywizującymi poprzez zabawę, ćwiczenia sportowe, majsterkowanie i sztukę.
>Rozpoczęcie kursu: 22 września
>Zakończenie kursu: 15 grudnia.
>Maksymalna liczba uczestników w grupie: 15 osób. (decyduje kolejność zgłoszeń).
>Koszt uczestnictwa: (jednorazowo!) 30 złotych dla członków mniejszości niemieckiej, 40 zł dla pozostałych osób (również jednorazowo)
>Termin odbierania zgłoszeń: do poniedziałku
do godz.16:00 wraz z w wymaganą wpłatą
> Miejsce odbioru i przekazywania zgłoszeń: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 34 lub sekretariacie szkoły.

Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół

 

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. 

 

 

Filmy oraz materiały edukacyjne dla uczniów oraz rodziców dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl

 

 

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie –
bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości
300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych,
czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie
do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie
będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br.
Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia
br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.Cieszymy się, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej
Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia.

 

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry start” -więcej informacji na stronie MEN

 

[pobierz] 1.3 MB dobry-start_ulotka

PROBLEM CIĘŻKICH PLECAKÓW

 

Czy wiesz, że co drugi uczeń objęty edukacją wczesnoszkolną nosi za ciężki plecak? Czym to grozi i dlaczego przeciwdziałanie temu problemowi jest tak ważne u dzieci w wieku 6-9 lat?

SPRAWDŹ

 

DEKALOG

Złe nawyki zwią­zane z nosze­niem zbyt wiel­kiego bala­stu na ple­cach oraz utrzy­my­wa­niem nie­pra­wi­dło­wej postawy ciała mogą przy­czy­nić się do bólów krę­go­słupa, zmniej­sze­nia pojem­no­ści płuc i nie­pra­wi­dło­wej sta­tyki ciała, a w efek­cie dopro­wa­dzić do poważ­nych scho­rzeń orto­pe­dycz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych.

 

10 przykazań Lekkiego Tornistra

 

 • Podczas zakupu tornistra zwróć uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany, a także czy posiada on specjalnie wyprofilowany tył. Szelki plecaka powinny być szerokie, regulowane oraz umożliwiać Twojemu dziecku swobodne wkładanie i zdejmowanie ciężaru. Pamiętaj, by waga pustego tornistra nie przekraczała 1 kg.
 • Zrezygnuj z plecaka na kółkach. Mimo że jego zakup może wydawać się dobrym pomysłem, dziecku trudno będzie nosić tornister na schodach i podczas złej pogody. Poza tym ciągnięcie plecaka jedną ręką zwiększy ryzyko powstania wad postawy. Nie kupuj także tornistra z metalowym stelażem. Twoje dziecko, oprócz książek, będzie musiało dźwigać dodatkowy ciężar!
 • Na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy ciała.
 • W celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty w miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki. Kanapki zapakuj w specjalne woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie - w plastikową butelkę albo specjalny bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów).
 • Codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty.
 • Dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu potrzebne danego dnia.
 • Pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak.
 • Zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach.
 • Dopilnuj, by rzeczy dodatkowe – akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory kreślarskie, dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne – dziecko zostawiło w szkolnej szafce lub miejscu do tego wyznaczonym.
 • Codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie.
 • oprac.Anna Kania na podstawie źródła: http://lekkitornister.org/infopunkt/dla-rodzica/

Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu:
propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną! Aby zapoznać się ze szczegółami zapraszamy na stronę https://trzymajforme.pl/start-16

Szanowni Państwo,

składam serdeczne podziękowania za wpłaty z 1 % podatku na naszą placówkę!

Zebrana kwota za ubiegły rok to 2411,20 zł,

z czego przekazane na cel:
a) szkoła 127,40 zł
b) przedszkole 2283,80 zł

Za zgromadzone środki zakupiono:

a) 3 radioodtwarzacze (jeden do szkoły-klasa II, dwa do przedszkola-grupa 3 i 6 -latków) (koszt ok.1500zł)

b) 2 żagle osłaniające przed słońcem (kwadrat 5mx5m) wraz z osprzętem do przedszkola (koszt ok.1000zł)

 

Dziękuję także Stowarzyszeniu Pokój, które udostępniło nam subkonto, na które były dokonywane wpłaty 1% podatku!

Anna Kania-dyrektor ZSP w Pokoju

Ruszyła pilotażowa platforma lektury.gov.pl

 

O PROJEKCIE


"Rozwój Internetu i postępująca cyfryzacja oznaczać powinny łatwiejszy dostęp do klasycznych dzieł polskiej i światowej literatury. Uruchamiając portal Lektury.gov.pl, oddajemy w Państwa ręce nowe narzędzie ułatwiające zapoznawanie się z utworami literackimi będącymi na liście lektur szkolnych.
Serwis Lektury.gov.pl to realizacja postulatu budowy otwartych, dostępnych i przyjaznych cyfrowych zasobów edukacyjnych i kulturowych. Projekt został zainicjowany przez dwa ministerstwa: Ministerstwo Rozwoju, oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tej inicjatywie lektury można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej.
Serwis powstał przede wszystkim z myślą o uczniach i studentach, nauczycielach i wykładowcach, ale zachęcamy do korzystania z niego wszystkich, którzy chcą poznać lub przypomnieć sobie najważniejsze dzieła literatury polskiej i światowej." oprac. lektury.gov.pl

 

Polecamy!

Szanowni Państwo,

Jesteśmy jedną z sześciu szkół w województwie Opolskim, która bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W dniu 29 listopada 2017 r. zostaną przeprowadzonew każdej klasie zajęcia z energetyki przez przedstawicieli Fundacji Oświecony.

 

W związku z tym, że ww. inicjatywa jest objęta patronatami medialnymi w opolskich mediach istnieje prawdopodobieństwo, że fotografie z lekcji zostaną opublikowane. Stąd też informuję, że dzieciom zostały przekazane, do podpisu przez Państwa, oświadczenia. Uzupełnione dokumenty proszę dostarczyć do wychowawcy do dnia 28 listopada 2017 r.

 

Anna Kania-dyrektor ZSP w Pokoju

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazanych na zebraniu ogólnym w dniu 26 października 2017 r. obwieszczam, że rozpoczynamy rekrutację do projektu "Odkrywcy Sekretów Nauki".

 

W związku z tym, proszę o wypełnienie trzech dokumentów: Deklaracji udziału w projekcie, Kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia, Oświadczenie uczestnika projektu i ich zwrot do wychowawcy do dnia  20 listopada 2017 r.

 

Każdy uczeń naszej szkoły otrzyma ww. komplet dokumentów. Proszę pamiętać, że dzieci nie mogą same podpisywac dokumentów, dokonuje tego opiekun prawny!!!

 

Dla uczniów biorących udział w projekcie w II półroczu planowane są:

 • Zajęcia wyrównawcze w szkołach
 • Muzeum Śląska Opolskiego wyjazd na warsztaty
 • Park Nauki i Ewolucji Człowieka wyjazd na warsztaty
 • Teatr Lalki i Aktora wyjazd na warsztaty
 • Formuła Sukcesu warsztaty w szkole
 • Kierunek Kariera warsztaty w szkole

Więcej informacji na stronie projektu.

 

Anna Kania-dyrektor ZSP w Pokoju

[pobierz] 0.8 MB regulamin-odkrywcy

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ODKRYWCY SEKRETÓW I NAUKI

Wszystkich uczniów,

którzy są zainteresowani trenowaniem Judo pod okiem trenera-pana Jerzego Dodziana z klubu "OKAY" UKS JUDO OPOLE zapraszamy na pierwszy trening we wtorek, 26 września 2017 r. na małą salę gimnastyczną. 

 

O godzinie 13:00- uczniowie klas I-II

o godzinie 14:00-uczniowie klas III-IV

o godzinie 15:00- uczniowie V-VII

 

Więcej informacji o sekcji judo znajdą Państwo na stronie http://www.judookay.opole.pl/ oraz na profilu klubu fb.

 

Dokumenty tj. deklarację oraz regulamin, każde dziecko otrzyma od trenera we wtorek. Wypełnione przez Państwa dokumenty należy zwrócić panu Jerzemu na kolejnym spotkaniu.

W razie pytań do Państwa dyspozycji podaję nr tel. do Pana Jerzego Dodziana kom. 691 030 687

Anna Kania

 

Bądź bezpieczny podczas WAKACJI!

Kilkia zasad, o których warto pamiętać!

 

1) Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku na stronie MEN (list MEN do uczniów, list Rzecznika Praw Ucznia, Poradnik bezpiecznego zachowania).

2) https://bezpiecznewakacje.pl/

3) Dla Rodziców-Bezpieczne wakacje na stronie ore.pl

4) Strefa młodych-strona Rzecznika Praw Uczniów

Szanowni Państwo,

Rodzice przyszłych pierwszoklasitów poniżej przedstawiamy wskazówki, które pomogą Państwu okreslić czy dziecko uzyskało dojrzałośc szkolną.

[pobierz] 0.1 MB informacje-dla-rodzicow-dzieci-6-7-letnich

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieściliśmy listy dot. zagrożeń w cyberprzestrzeni:

 

1) List do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci - od Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_2017_03_20.pdf

 

2) Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2017/2018
(opcja wybrana przez Radę Rodziców)

 

Ubezpieczenie grupowe NW jest nieobowiązkowe. Mogą Państwo ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie. W takim wypadku prosimy poinformować o tym fakcie wychowawcę.

Poniżej w pliku PDF znajdują się zeskanowane warunki ubezpieczenia.

[pobierz] 0.1 MB plakat-ubezpieczenie

Ubezpieczenie-ulotka 2017/2018

[pobierz] 1.9 MB polisa szkoła

Warunki ubezpieczenia NW w roku szkolnym 2017/2018

Uzależnienie od komputera i gier komputerowych

 

Uzależnienie od komputera, Internetu czy gier komputerowych już od jakiegoś czasu znajduje się na międzynarodowej liście klasyfikacji chorób OCD-10. Rozumiane jest ono jako patologiczne używanie komputera i lub Internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i/lub społecznej. Uzależnić można się od Internetu, komputera, gier konsolowych lub gier komputerowych, chatów i innych wirtualnych aktywności.

Objawy uzależnienia od gier:
• czas spędzany przy komputerze lub konsoli dominuje nad innymi rodzajami aktywności, np. spotkaniami ze znajomymi, nauką, pracą, innymi zainteresowaniami, a nawet jedzeniem czy spaniem;
• brak możliwości skorzystania z komputera lub zagrania w grę powoduje rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresję, chandrę, apatię lub nadpobudliwość, a w skrajnych przypadkach nawet depresję

• zaburzenia lękowe;
• izolowanie się;
• zaburzenia i zmiany nastroju;
• problemy z zasypianiem i bezsenność;
• problemy z koncentracją;
• zaniedbywanie obowiązków;
• relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych;
• w momencie, gdy osoba uzależniona nie przebywa przy komputerze lub konsoli, stale myśli o graniu i rzeczach, które będzie robić, gdy już usiądzie przed ekranem;
• wydawanie dużych kwot pieniędzy na nowe gry, akcesoria do gier lub wyposażenie postaci w grze.

 

Objawy uzależnienia od Internetu:
• silna potrzeba bycia w Sieci;
• zaniedbywanie codziennych czynności;
• złe samopoczucie, drażliwość, pobudzenie;
• depresja wywołana brakiem dostępu do Sieci;
• obsesyjne myślenie o Internecie;
• uciekanie od problemów;
• spędzanie coraz większej ilości czasu w cyberprzestrzeni;
• ukrywanie faktycznej ilości czasu przebywania w Sieci;
• ograniczanie kontaktów osobistych do osób poznanych w Internecie.

 

Uzależnienie od jedzenia/ błędy żywieniowe


Jedzenie jest nie tylko nam niezbędne do życia, nie tylko dostarcza ważnych dla naszego organizmu składników odżywczych. Dla niektórych może stać się również nałogiem, bardzo podobnym do uzależnienia od narkotyków czy alkoholu.
Objawy:
• osoby uzależnione od jedzenia czują się bezradne wobec silnej potrzeby sięgnięcia po jedzenie;
• jesz nie wtedy, gdy jesteś głodny, ale gdy na przykład dopada Cię nuda, nie umiesz poradzić sobie ze stresem;
• przybieranie na wadze;
• uzależnienie wpływa na nasze zdrowie – podnosi się ciśnienie tętnicze krwi, pojawia się ryzyko chorób układu krążenia, chorób kręgosłupa, zwiększa się stężenie cholesterolu, ryzyko cukrzycy.

Jak pokonać cykle przejadania się?
1. Najlepiej przestać koncentrować swoją uwagę na jedzeniu. Zamiast myśleć o tym ozdóbmy pokój, podlejmy kwiaty, wyjdźmy na spacer.
2. Prowadź dziennik: To bardzo przydatne jeśli jesteś uzależniony od żywności. Zapisuj w nim wszystko, co zjadłeś, wypiłeś itp. Dodatkowo każdego dnia waż się rano i wieczorem i zapisuj swoją wagę. Sam fakt zapisywania tego, co jemy może zmniejszyć spożycie nawet o 10%. Dodatkowo śledzenie masy ciała może również mieć wpływ na podejście do jedzenia.
3. Jedz świadomie. Pamiętaj, żeby nie jeść na wyścigi. Jedzenie nie jest maratonem, nie musisz go wygrywać. Im wolniej jesz, tym mniej jesz.
4. Nie zapełniaj spiżarni. Tak jak alkoholik nie powinien kupować skrzynki wina, tak i Ty nie możesz robić wielkich zapasów i przeładowywać swojej kuchni produktami spożywczymi.
5. Zmień sposób myślenia. Po pierwsze, zacznij jadać na mniejszych talerzach, co od razu wpłynie na zredukowanie porcji. Mózg może wprawdzie na początku uznać je za niewystarczające, ale z czasem przyzwyczai się. Zaakceptowanie każdej z tych zmian może Ci zająć kilka tygodni, ale trzymanie się zasad i zjadanie mniejszych porcji z czasem wejdzie Ci w krew.
6. Ćwicz regularnie. Uwierz, że słodycze to nie jedyny sposób, który działa na ośrodki przyjemności w Twoim mózgu. Receptory dopaminy pobudza również wysiłek fizyczny. Nie unikaj zajęć domowych, pracy w ogródku, wchodzenia po schodach. Twoja aktywność fizyczna musi być zdecydowanie większa niż do tej pory.

 

Narkomania – definicja i objawy

 

To stałe lub okresowe przyjmowanie, w celach niemedycznych, środków odurzających, psychotropowych bądź zastępczych, w wyniku którego może wystąpić uzależnienie.

Objawy uzależnienia od narkotyków, to:
• przymus przyjmowania środka odurzającego;
• psychiczne, fizyczne uzależnienie od jego działania (bez tego funkcjonowanie jest niemożliwe);
• tendencja do zwiększania dawki;
• łamanie wszelkich barier stojących na przeszkodzie w zdobyciu środka odurzającego.

 

JEŚLI MASZ PROBLEM-DZWOŃ

1. Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 800 120 002
2. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia:
0 801 120 002
3. Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol, zażywających narkotyki lub innych zachowań o cechach uzależnienia: 801 140 068

Linki do stron Internetowych:
• www.g4.opole.pl/index.php/niebieska-linia
• http://uzaleznienie.com.pl/
• http://pomaranczowalinia.pl/
• http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=infoholizm
• http://pkpp.pl/uzaleznienie-od-dopalaczy/190-leczenie-dopalaczy.php

 

Opracowanie w oparciu o w/w strony Internetowe
Ewa Jankowska

 

 

[pobierz] 0.3 MB uzaleznienie-od-komputera-i-gier-komputerowych

Bezpłatny zasób lektur, możliwość korzystania w każdej chwili, atrakcyjna oprawa – te i wiele innych zalet poznacie dzięki e-podręcznikom. Zachęcamy zarówno dzieci, jak i rodziców do zajrzenia na stronę:
www.epodreczniki.pl

 

kl. I-III       www.epodreczniki.pl/front/education/1


kl. IV-VI    www.epodreczniki.pl/front/education/2

 

 

 

Dostęp do darmowych lektur:

 

http://bookto.pl/kategoria/17-lektury-szkolne  

 

http://bookto.pl/katalog/darmowe

 

http://bookto.pl/blog/2014/11/darmowe-e-booki-gdzie-szukac

 

http://bookto.pl/blog

 

 

"Nauczcie dzieci grać w szachy,
a o ich przyszłość możecie być spokojni"
                                          - Paul Morphy

 


Dlaczego dziecko powinno grać w szachy?
• uczą logicznego i konstruktywnego myślenia, 
• rozwijają aktywność twórczą dziecka, 
• poprawiają: pamięć, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną i podzielność uwagi, 
• kształtują osobowość dziecka,
• wyrabiają w nim pozytywne cechy: systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość,
samodyscyplinę, 
• uczą poszanowania rywala, wychowują, bawią, rozwijają zainteresowania. 


Najważniejsze! Poprawiają wyniki edukacyjne dziecka!


                                                           Źródło: Maciej Sroczyński - Samouczek szachowy - http://www.szachmistrz.pl

 


ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SZKÓŁKI SZACHOWEJ W ZIELEŃCU

GDZIE? ŚWIETLICA W ZIELEŃCU
KIEDY? W SOBOTY OD GODZ. 11:00 DO 14:00 (pierwsze zajęcia odbędą się 5 września)
KTO? DZIECI PRZEDSZKOLNE, UCZNIOWIE, RÓŻNE POZIOMY ZAAWANSOWANIA


KLUB SZACHOWY STOWARZYSZENIE POKÓJ OPP 

Klub posiada własne szachownice oraz zegary szachowe. Poza regularnymi spotkaniami, organizuje wyjazdy na regionalne oraz krajowe turnieje.

 

 

Szanowni Rodzice!


Rozwój zainteresowania nauką i osiąganie w niej sukcesów zależą od dziecka, nauczyciela oraz od rodziców. Sama chęć dziecka oraz kompetentny nauczyciel nie wystarczą – dziecko potrzebuje wsparcia oraz pomocy w domu. Rodzic powinien być zainteresowany tym, co dzieje się w szkole i utrzymywać kontakt z nauczycielami oraz stworzyć dziecku odpowiedne warunki do nauki. Jak to zrobić? Oto kilka ważnych zasad, które pomogą dziecku w zdobywaniu wiedzy:
1. Odrabianie zadań o stałej porze, dziecko powinno być wypoczęte
i najedzone

2. Stworzenie miejsca do odrabiania zadań
3. Zachowanie ciszy oraz spokoju podczas nauki dziecka
4. Pomaganie dziecku podczas odrabiania zadań, bez wyręczania go
5. Najpierw odrabia się trudne zadania stopniowo przechodząc do łatwiejszych
6. Nie wolno dziecku przeszkadzać w trakcie odrabiania lekcji, nie powinno się go rozpraszać
7. Trzeba robić dziecku krótkie, około 5-10 minutowe, przerwy
8. Warto dbać o dobrą atmosferę w domu

 

Oprócz wyżej wymienionych zasad należy również uwzględnić pewien schemat dnia dziecka:
1. Wstawanie i przygotowanie się do szkoły
2. Pobyt w szkole
3. Odrabianie zadań domowych
4. Pomoc w domu
5. Zajęcia pozalekcyjne
6. Czytanie i ulubione zajęcia
7. Rozrywki
8. Sen nocny

 

Przykładowy plan dnia ucznia powinien wyglądać następująco:

 • Pobudka, toaleta poranna, śniadanie, wyjście do szkoły - 6.30 - 7.30
 • Szkoła, zajęcia pozalekcyjne - 7.30 - 15.00
 • Droga powrotna ze szkoły, obiad - 15.00 - 15.40
 • Odpoczynek, zabawa na świeżym powietrzu - 15.40 - 16.30
 • Odrabianie lekcji - 16.30-18.00
 • Pomoc w domu, kolacja - 18.00 – 19.00
 • Odrabianie lekcji - 19.00 - 20.00
 • Czytanie, przygotowanie do snu - 20.30 - 21.30

 

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że Twoją najważniejszą rolą jest wychowanie dziecka, stwórz mu do tego warunki, poznaj jego problemy i potrzeby, wspieraj zarówno podczas sukcesów, jak i porażek :), nie wymagaj niemożliwego, ale realnie patrz na jego możliwości!

 

 

 

Mamo, Tato,

proszę przygotujcie mi miejsce do pracy i odrabiania lekcji oraz miejsce, gdzie położę tornister, książki, zeszyty

Proszę was o ciszę, spokój i pogodną atmosferę w domu.

Gdy przychodzę do domu, PROSZĘ:

1. Zapytaj mnie, czego nauczyłem się w szkole.

2. Rozmawiaj ze mną często.

3. Pochwal, za co można pochwalić.

4. Pociesz mnie, kiedy spotka mnie niepowodzenie.

5. Ustal ze mną godzinę, o której mam siadać do odrabiania lekcji, ale zostaw mi trochę wolnego czasu.

6. Przypomnij mi, jeśli zapomnę o umówionym czasie usiąść do odrabiania lekcji.

7. Posiedź trochę przy mnie, kiedy będę odrabiać lekcje.

8. Nigdy na mnie nie krzycz, bo ja wtedy przestaję zupełnie rozumieć.

9. Sprawdź, czy wszystko, co jest na następny dzień potrzebne do szkoły, mam w tornistrze.

10. Porozmawiaj o mnie z moją Panią, ale nie uskarżaj się na mnie.

Wasze Dziecko

 

[pobierz] 0.3 MB artykul-dla-rodzicow-dotyczacy_uzaleznienia-od-int

Artykuł opracowany przez panią Beatę Kubis poruszający temat uzależnienia od internetu.

Zapraszamy do lektury!

[pobierz] 0.1 MB 9f5mamfirme.pl