Przyjaciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju


Podziękowanie za wsparcie i pomoc finansową z okazji Dnia Dziecka

 

,,Szczęście to jedyna rzecz,
która się mnoży,
jeśli się ją dzieli...”
Albert Schweitzer

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju składają wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za życzliwość i bezinteresowną pomoc przy organizacji Dnia Dziecka w naszej szkole. Dzięki Państwa uprzejmości wszystkie dzieci bawiły się świetnie, zapominając o borykających je na co dzień problemach. Cieszymy się, że są ludzie, dla których radość dzieci nie jest obojętna. Wyrażając wdzięczność za wielkie serce szczególne podziękowania kierujemy w stronę:

 

- Pana Tomasza Żurowskiego
- Pana Mariusza Patera
- Pana Macieja Krenta
- Pana Władysława Pankiewicza
- Wójta Gminy Pokój Barbary Zając
- Zakładu Komunalnego Pokój
- PGL LP Nadleśnictwo Kup
- Froneri Polska Oddział w Namysłowie
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie Oddział w Pokoju
- OSP Pokój

 

Zorganizowanie takiej atrakcji nie byłoby możliwe bez Państwa ofiarności i pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za każdy okazany gest.