Rada Rodziców


[pobierz] 2.0 MB rady-rodzicow-mikro-1

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły.
Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje się w strukturę organów szkoły.