Rada Rodziców


Zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców Szkoły, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 16.00.

 

Prezydium Rady Rodziców Szkoły

Pokój, 16.05.2018

 

Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć finansowo działania podejmowane na rzecz dzieci, w tym z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, proszone są o dokonywanie dobrowolnych wpłat na nr konta: 93 8890 1066 0002 1454 4004 0001

 

Z góry dziękujemy- Rada Rodziców Szkoły

Pokój, 07 lutego 2018 r.

Rada Rodziców Szkoły w ramach podsumowania I półrocza roku szkolnego 2017/2018 , pragnie poinformować o podjętych i zrealizowanych przez nas działaniach:

- dofinansowania słodkich "rogów obfitości " dla pierwszoklasistów,

- wykonania kartek dla sponsorów z prośbą o wsparcie

- zakupu paczek mikołajkowych dla uczniów szkoły oraz zapewnienie wizyty Mikołaja

- udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym organizowanym przez GOKSiR

- współudział w organizacji balu karnawałowego oraz zapewnienie i sfinansowanie prowadzącego DJ.

 

 

W celu pozyskania funduszy Rada Rodziców Szkoły organizowała:

- warsztaty wykonastwa ozdób świątecznych i ich sprzedaż

- sprzedaż ciasta


Dziękujemy wszystkim, którzy nas wpierali, w tym rodzicom i opiekunom czynnie zaangażowanym w pomoc i uczestnictwo w podjętych przez nas zadaniach, jak również sponsorom wspierających nas finansowo.


Wpłat na rzecz dalszych działań podjętych dla uczniów szkoły można wpłacać na konto : 93 8890 1066 0002 1454 4004 0001

Rada Rodziców Szkoły

Drodzy Rodzice!

 

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Pokoju uchwaliła sugerowaną dobrowolną składkę na potrzeby naszych dzieci, która w roku szkolnym 2017/2018 wynosi, tyle co w ubiegłym, czyli 25 zł od dziecka.


Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na potrzeby naszych dzieci tj. zakup nagród, paczek mikołajkowych, upominków na Zajączka, opłacenie atrakcji na dzień dziecka, Andrzejki czy Bal Karnawałowy.
O wszystkich planach finansowych i wydatkach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Wpłat można dokonywać u Wychowawców grup, skarbników bądź bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
BS Namysłów: 03 8890 0001 0410 2199 4004 0001
Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Pokoju
ul. 1 Maja 15, 46-034 Pokój


W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

 

Jeśli zechcą Państwo w inny sposób wesprzeć nasze dzieci np. poprzez zakup konkretnych przedmiotów, czy pracę na rzecz dzieci prosimy o bezpośredni kontakt z Radą Rodziców.

 

Rada Rodziców

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju funkcjonują dwie Rady Rodziców. Pierwsza składająca się z przedstawicieli Oddziałowych rad Rodziców Przedszkola (Rada Rodziców Przedszkola). Druga skadająca się z przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców szkoły (Rada Rodziców Szkoły).

 

Ważne!

 

Interesy wszystkich uczniów/wychowanków na terenie szkoły/przedszkola reprezentuje Rada Rodziców.

 

Reprezentantem rodziców danej klasy/grupy jest rada oddziałowa (tzw. trójka klasowa)

 

Przedstawicielem rodziców danej klasy/grupy w radzie Rodziców jest osoba wyłoniona spośród rady oddziałowej. 

 

Każda grupa/klasa jest reprezentowana w radzie rodziców przez 1 rodzica-członka rady oddziałowej. (tzw. trójki klasowej)
Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w danej placówce tj. (4 w przedszkolu, 10 w szkole).

 

Pamiętaj! Twój głos to głos jednego rodzica. Głos Rady Rodziców to stanowisko wszystkich rodziców uczniów szkoły/przedszkola.

 

 

 

 

 

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Pokoju

Rok szkolny 2017/2018

         

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami, które odbyło się 20 września 2017 r., wybrano następujący skład Rady Rodziców poszczególnych oddziałów:


Grupa "Krasnoludki"


Justyna Bazan
Justyna Podgórska
Anna Zuzel

 

Grupa "Słoneczka"


Ewelina Rajkowska
Katarzyna Kowalska
Ewelina Kubowicz

 

Grupa "Kotki"


Karolina Jarmarczyk
Anna Robojdek
Anna Ciurla

 

 

Grupa "Pszczółki"


Gabriela Naprowski
Amelia Ryniak
Anna Mikołaszeska

 

 

Prezydium Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Pokoju

 

Przewodnicząca - Justyna Bazan

Zastępca przewodniczącego- Anna Mikołaszewska

Sekretarz - Karolina Jarmarczyk

Skarbnik - Katarzyna Kowalska

 

 Wybory Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej im.W.Witosa w Pokoju w roku szkolnym 2017/2018

 

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami, które odbyło się 21 września 2017 r., wybrano następujący skład Rady Rodziców poszczególnych klas:

 

Klasa IA

 

Ewelina Rajkowska
Anna Kruszelnicka
Alicja Oleszkiewicz

 

Klasa IB

 

Agata Kruszelnicka
Joanna Illich
Marcelina Krocz

 

Klasa II 

 

Izabela Katra-Pankiewicz
Agnieszka Jasińska
Tomasz Zabłocki

 

Klasa III A 

 

Iwona Łoza
Dorota Dedek
Anna Gurdziel

 

Klasa III B 

 

Zdzisława Ciurla
Aleksandra Giza
Patrycja Soboń

 

Klasa IVA

 

Agata Borek Olszewska
Hanna Dudik
Aneta Zdzuj

 

Klasa IVB

 

Ewa Olszewska
Justyna Podgórska
Ewa Andruszków

 

Klasa V 

 

Krystyna Kulig
Joanna Sikora
Krzysztof Wojtowicz

 

Klasa VI 

 

Urszula Grzybowska
Alicja Oleszkiewicz
Anna Bąkowska

 

Klasa VII

 

Marzena Macoch
Maria Seredziuk
Anna Robojdek

 

Delegatami Rad Oddziałowych do Szkolnej Rady Rodziców zostali:

Ewelina Rajkowska, Agata Kruszelnicka, Iwona Łoza, Zdzisława Ciurla, Agata Borek-Olszewska,
Ewa WróblewskaOlszewska, Krystyna Kulig, Urszula Kuriata-Grzybowska, Marzena Macoch, Izabela Katra-Pankiewicz

 

 

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju

 

Przewodnicząca- Marzena Macoch
Zastępca -Agata Borek-Olszewska
Sekretarz- Agata Kruszelnicka
Skarbnik -Ewelina Rajkowska

 

 

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW SZKOŁY 2017/2018


Rada Rodziców wspiera różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów - naszych dzieci.

Pieniądze będą przeznaczone na następujące cele, które nie mogą być finansowane z budżetu szkoły:
- nagrody w konkursach,
- nagrody za osiągnięcia w nauce,
- napoje na imprezy okolicznościowe,
- zakup drobnych pomocy do nauki,
- dofinansowanie do wycieczek (na wniosek wychowawcy),
- inne potrzeby, które wynikną w trakcie roku szkolnego.

Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ustalono dobrowolną minimalną składkę w wysokości:
I dziecko – 30,00 zł
II dziecko – 25,00 zł
III dziecko – 20,00zł

Składkę można wpłacać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.