KALENDARIUM


Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych

03.09.2018r.
Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2018r.

Swięto Niepodległości

11.11.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

22.12-01.01.2019r. 

Ferie zimowe

28.01-10.02.2019r.

Egzamin Ósmoklasisty

15, 16, 17.04.2019r

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04-23.04.2019r.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019r.
Ferie letnie

22.06-31.08.2019r.

Dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2018r.

02.05.2019r.

 

 

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – edycja 2018/2019

 

ETAP SZKOLNY

 

NAZWA -------------- TERMIN -----------------NAUCZYCIEL

Konkurs Polonistyczny 29.10.2018 r. (poniedziałek)
Konkurs Matematyczny 14.11.2018 (poniedziałek)
Konkurs Języka Angielskiego 7.11.2018 r. (środa)
Konkurs języka Niemieckiego 16.11.2018 r. (piątek)
Konkurs Historyczny 15.11.2018 (czwartek)

 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

 

13.09.2018 r.

08.11.2018 r.

24.01.2019 r.

14.03.2019 r.

16.05.2019 r.