KALENDARIUM


[pobierz] 0.1 MB kalendarium-2019-2020-zsp-

kalendarium 2019/2020

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ


Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) ustalam w bieżącym roku szkolnym następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

31.10.2019 r. (dzień przed świętem Wszystkich Świętych),

12.11.2019 r. (dzień po Narodowym Święcie Niepodległości),

31.01.2020 r. (Rada Klasyfikacyjna i Analityczna),

21-22-23.04.2020 r. (terminy egzaminów ósmoklasisty),

12.06.2020 r. (dzień po Bożym Ciele),

19.06.2020 r. (Rada Klasyfikacyjna i Analityczna).

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla pracowników szkoły.

 

Dyrektor

 

 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

 

12.09.2019 r.

 

  

 

Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych

 
Dzień Edukacji Narodowej

 

Swięto Niepodległości

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

Ferie zimowe

 

Egzamin Ósmoklasisty

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

.
Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych