Projekty, programy


MŁODZI W AKCJI 2018/2019

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. W jesiennej edycji programu będzie o niebanalnych i wartościowych akcjach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, m.in. dzieci zagłębią się w życiorysy lokalnych bohaterów i bohaterek oraz spróbują wesprzeć żyjących, ale często osamotnionych świadków historii. Zastanowią się także, czym jest dla nich niepodległość dzisiaj i w jaki sposób mogą działać w imię tej wartości w naszym codziennym życiu.

Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.

5 PORCJI ZDROWIA 2018/2019

"5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Program jest częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym “5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Edukacja na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw, owoców i soków oraz kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych to cele, które przyświecają działaniom podejmowanym w ramach kampanii od 2008 roku.

Misją programu “5 porcji zdrowia w szkole” jest dotarcie do edukatorów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów. Realizując go, podzielą się oni wiedzą o roli warzyw, owoców oraz ich przetworów, w tym soków, także tych w opakowaniach kartonowych, z dziećmi. Zgodnie z opiniami ekspertów prawidłowe odżywianie dzieci przekłada się na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a w przyszłości zaprocentuje korzyściami zdrowotnymi odczuwanymi przez całe dalsze życie. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest też łatwiejsze niż późniejsze ich korygowanie. Im wcześniej dziecko pozna zdrowe nawyki żywieniowe, tym szybciej uzna je za naturalne w swojej codziennej diecie.

 MĄDZRZY CYFROWI 2018/2019

Mądrzy Cyfrowi to pierwszy program dla nastolatków obejmujący teren całej Polski, polegający na kształtowaniu odpowiedzialnych postaw społecznych z wykorzystaniem nowych technologii. Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org

Aby odnaleźć się dzisiaj w świecie nowych technologii, potrzebne są – tak jak w codziennym życiu – pozytywne wartości, którymi się kierujemy. To one określają, jak postępujemy i w jaki sposób traktujemy innych, online i offline. Zasady te muszą iść w parze z kompetencjami cyfrowymi, zwłaszcza jeśli chcemy zapewnić bezpieczne, zdrowe i szczęśliwe życie przyszłym pokoleniom. Dlatego uczestnicy i uczestniczki programu mogą w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, trenując je w praktyczny sposób przy realizacji projektów społecznych.

Podczas ferii zimowych 2019, nasza szkoła zorganizuje zajęcia dla młodzieży w wieku 12-13 lat. Młodzież w kreatywny sposób nauczy się praktykowania wartości takich jak szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Wszystko przy pomocy zajęć rozwijających umiejętności cyfrowe, w tym z tworzenia wirtualnej rzeczywistości, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy zespołowej, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Więcej na temat projektu: https://madrzycyfrowi.pl/

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazanych na zebraniu ogólnym w dniu 26 października 2017 r. obwieszczam, że rozpoczynamy rekrutację do projektu "Odkrywcy Sekretów Nauki".

 

W związku z tym, proszę o wypełnienie trzech dokumentów: Deklaracji udziału w projekcie, Kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia, Oświadczenie uczestnika projektu i ich zwrot do wychowawcy do dnia  20 listopada 2017 r.

 

Każdy uczeń naszej szkoły otrzyma ww. komplet dokumentów. Proszę pamiętać, że dzieci nie mogą same podpisywac dokumentów, dokonuje tego opiekun prawny!!!

 

Dla uczniów biorących udział w projekcie w II półroczu planowane są:

 • Zajęcia wyrównawcze w szkołach
 • Muzeum Śląska Opolskiego wyjazd na warsztaty
 • Park Nauki i Ewolucji Człowieka wyjazd na warsztaty
 • Teatr Lalki i Aktora wyjazd na warsztaty
 • Formuła Sukcesu warsztaty w szkole
 • Kierunek Kariera warsztaty w szkole

Więcej informacji na stronie projektu.

 

Anna Kania-dyrektor ZSP w Pokoju

[pobierz] 0.8 MB regulamin-odkrywcy

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ODKRYWCY SEKRETÓW I NAUKI

Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół

 

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. 

 

 

Filmy oraz materiały edukacyjne dla uczniów oraz rodziców dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole realizowany jest   program edukacyjny Od grosika do złotówki. Projekt  adresowany  jestdo uczniów klasy drugiej, a w przyszłym roku do trzeciej.

 

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

 

Główne cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
 • Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.
 • Rola nauczyciela 
 • Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponieważ w zajęciach edukacyjnych klas drugich i trzecich szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów.

Dobór tematyki, na podstawie której nauczyciel realizuje zadania w dużym stopniu jest pozostawiony do jego dyspozycji. Bloki tematyczne pozwalają nauczycielowi na włączenie ich w cykl kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel może kontynuować realizację programu z całą klasą na zajęciach dodatkowych.

Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zajęcia dydaktyczne angażują bowiem także rodziców. Nauczyciel przygotowuje ich do pracy z uczniami podczas spotkania, w ramach którego wprowadzają w tematykę zajęć. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci. Mogą to uczynić np. poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadań domowych, polegających w części na rozmowie na temat realizowanych w danym dniu treści, czy wypełnianie Karty oszczędzania. Opiekunem projektu jest p.K.Łapszyńska

Więcej informacji na stronie projektu.

 

Anna Kania-dyrektor ZSP w Pokoju

"Sfinansowano ze środków Fundacji PZU"
"Sfinansowano ze środków Fundacji PZU"


Z Kulturą za Pan Brat…
- cykliczne wyjazdy na spektakle teatralne
w ramach projektu „Poznajemy Teatry”


W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Poznajemy Teatry”, sfinansowanym ze środków Fundacji PZU, w ramach którego organizowane są cykliczne wyjazdy na spektakle teatralne. W listopadzie wychowankowie pojadą do Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu na sztukę  „Mała mysz i słoń do pary” oraz do Opery Wrocławskiej na spektakl "Sid, wąż, który chciał śpiewać". W grudniu natomiast obejrzą spektakl "Mr Scrooge".

 

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2016 do lipca 2018 r.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 2072 uczniów (1004K,1068M) w 15 Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 15 pracowni przyrodniczych i 14 matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji 62 nauczycieli(50K,12M) w okresie 01.09.2016-30.06.2018.W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada zorganizowanie 1240 h bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:

- Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się,

- Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego,

- Koło zainteresowań matematycznych,

- Warsztaty z przedsiębiorczości,

- Koło zainteresowań przyrodniczych,

- Koło zainteresowań informatycznych,

- Indywidualne warsztaty doskonalenia komunikacji werbalnej,

- Indywidualne warsztaty socjoterapeutyczne,

 

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Ponadto w ramach pozaszkolnych form zajęć zakłada się współpracę z innymi placówkami działającymi w obszarze edukacji, które posiadają zaplecze techniczne wraz z wykwalifikowaną kadrą do realizacji działań w ramach projektu (m.in. TVP Opole i Radio Opole, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła, jako jedna spośród 1600 szkół w Polsce zgłoszonych do programu Cybernauci-bądź bezpieczny w sieci, realizuje warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli nt. kształtowania bezpiecznych postaw w sieci. Projekt objęty jest patronatem MEN.

 

Więcej informacji o projekcie-kliknij.

 

 

Anna Kania-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju.

Od kilku lat uczniowie klas IV-VI uczestniczą w projekcie edukacyjnym pt.Lepsza szkoła, który polega na kwartalnym sprawdzeniu umiejętności naszych uczniów z j.polskiego i matematyki. Sprawdzenie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów pozwala porównać  ich osiągnięcia z wynikami klas z całej Polski.

 

Więcej informacji o projekcie-kliknij.

 

Anna Kania-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju.