Psycholog/Logopeda


PEDAGOG

Zajęcia z pedagogiem, panią Anną Spiechą odbywać się będą w poniedziałki w od 11.00 do 14.00 oraz piątki od 9.00 do 12.00 

PSYCHOLOG

Stowarzyszenie Pokój OPP informuje, że zajęcia z psychologiem, panią Edytę Nieczypor odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i piątki według harmonogramu ustalonego z wicedyrektor szkoły. 

LOGOPEDA

Terapia logopedyczna prowadzona będzie przez panią Agnieszkę Zagolę w piątki w godzinach od 15.00-19.00 według harmonogramu ustalonego z prowadzącą terapię.  

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Pielęgniarką szkolną w roku szkolnym 2019/2020 jest pani Halina Kosińska. Konsultacje i profilaktyka: w każdy piątek od godz. 8.00 do 12.00  

 

OPIEKA ZDROWOTNA A SPRZECIW RODZICA
W związku z wejściem nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami informuję, że rodzic wyraża zgodę na udzielanie dziecku przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Brak wyraźnego sprzeciwu rodzica oznacza, że zgadza się on na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole. 

 

W jaki sposób złożyć sprzeciw?

 

Żeby zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej, należy:

 

- poinformować pisemnie pielęgniarkę o swoim sprzeciwie, co do objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.

 

- sprzeciw powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów i złożony osobiście do pielęgniarki, najlepiej za pokwitowaniem odbioru.

 

Funkcję pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 pełni Pani Halina Kosińska.

 

Dyrektor