STOŁÓWKA


11.09.2019

Aktualności

Stołówka obsługiwana jest przez ,,Zakład Komunalny Pokój". Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

774693097, wew. 29 lub 726529840

..................................................................................................................

Dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Dzieci i młodzież szkolna, które chcą korzystać z dożywiania w szkole w formie obiadów muszą dostarczyć podpisane umowy dotyczące korzystania z posiłków.
Informacje dodatkowe:
- zainteresowany rodzic wypełnia dwa egzemplarze umowy i przekazuje je do sekretariatu Gminy Pokój. Po podpisaniu umów przez Panią Wójt, umowy zostaną przekazane do szkół i z powrotem do rodziców/opiekunów.
- rodzice/opiekunowie, którzy otrzymają dofinansowanie z GOPS na dożywianie swoich dzieci nie podpisują umów z Gminą.

2. Koszt wyżywienia dla dzieci i młodzieży - zgodnie z umową.
Informacje dodatkowe:
- wszystkie inne osoby (młodzież szkolna bez podpisanych umów, nauczyciele, obsługa, obiady na wynos) chcące wykupić obiad obowiązuje stała cena - 10zł,
- chęć zakupienia obiadu należy zgłaszać u obsługi lub w biurze spółki (77/4693097, 726 529 840) z jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Dożywianie dzieci w przedszkolach rozpocznie się z dniem 02.09.2019 r.

4. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w formie obiadów rozpocznie się z dniem 9.09.2019 r. Śniadania w formie bułek czy owoców dla wszystkich dzieci – od 9.09.2019r. Bułki są do odbioru na stołówce.

5. Informacja dla nauczycieli: wszelkie wyjazdy jednodniowe, wycieczki, zielone szkoły, wyjazdy na zawody sportowe, olimpiady itp. powinny być co najmniej 2 dni wcześniej zgłaszane do sekretariatu spółki (774693097, zkp@gminapokoj.pl). Te informacje są niezbędne do naliczania odpisów lub opcjonalnie przygotowania suchego prowiantu (jeśli dzieci mają w zamian za obiad otrzymać suchy prowiant, należy zgłaszać to możliwie jak najszybciej).

6. W ramach zajęć projektowych lub innych przedsięwzięć realizowanych na terenie szkoły istnieje możliwość zamówienia kanapek i innych usług cateringowych. Ceny do negocjacji.

 

 

 

16.12.2018

ODPISY

16.12.2018

BUŁKI LUB OWOCE NA ŚNIADANIE

Od roku szkolnego 2013/2014 dzieci z naszej szkoły codziennie dostają bułkę na drugie śniadanie. Dzięki akcji mamy świadomość, że dzieci uczęszczające do naszej placówki zawsze są najedzone.