NASZ ZESPÓŁ


 

 

 Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. W Witosa:

 

Edyta Pawłowska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, język angielski

Renata Uryga – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, język angielski

Bożena Baczyńska-Lis - oligofrenopedagogika

Klaudia Bilińska - język niemiecki

Katarzyna Krawczyk - religia

Roman Letki – wychowanie fizyczne

Robert Świerc - doradztwo zawodowe

Katarzyna Łapszyńska – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

Joanna Michalska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika

Barbara Nowacka – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Grażyna Owczarek – przyroda, biologia, geografia

Roman Owczarek - wychowanie fizyczne

ks. Krzysztof Rusinek – religia

Izabela Sonka - religia

Robert Świerc – historia, wos

Sylwia Włodarczyk – język polski, biblioteka

Kazimiera Wuczkowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia

Monika Żołnowska - chemia, fizyka

Michał Kędzierski - matematyka, informatyka, technika 

Jadwiga Bąk - matematyka

Magdalena Gryszczyńska - język polski 

Agnieszka Janas - muzyka, plastyka

Izabela Katra-Pankiewicz - języka angielski

 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Pokoju:

 

Małgorzata Fiedeń - edukacja wczwesnoszkolna i przedszkolna

Elżbieta Grodecka - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Katarzyna Krawczyk - religia

Izabela Katra-Pankiewicz-edukacja przedszkolna

Gabriela Szweda - wychowanie przedszkolne, religia

Martyna Nartowska - edukacja wczesnoszkolna

Ala Żurowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Administracja:

 

Marcelina Krocz - sekretarz szkoły 

 

 

Przydział wychowawstw
w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasa Wychowawca Zastępca
I Kazimiera Wuczkowska Roman Letki 
IIA Joanna Michalska Bożena Baczyńska-Lis 
IIB Barbara Nowacka Bożena Baczyńska-Lis 
III Katarzyna Łapszyńska Izabela Katra-Pankiewicz 
IVA Grażyna Owczarek Agnieszka Janas 
IVB Jadwiga Bąk Izabela Sonka 
VA Klaudia Bilińska Robert Świerc 
VB Magdalena Gryszczyńska Elżbieta Gosławska 
VI Roman Owczarek Robert Świerc 
VII  Sylwia Włodarczyk
Grażyna Łapszyńska 
VIII Michał Kędzierski Monika Żołnowska