Świetlica


[pobierz] 1.8 MB logo-projektu

Świetlica Podwórkowa
przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju
jest czynna w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00-16:00
środa 10:00 – 16:00 (16:00-18:00 zajęcia teatralne w GOKSiR)

Świetlica szkolna:
poniedziałek-piątek 7:00-8:00

 

 

Projekt lub stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

 

 

 

 

 

Co słychać w świetlicy?

Wrzesień

Dzieci często i intensywnie spędzają czas na świeżym powietrzu – wszak coraz bliżej chłodne dni, a te ciepłe trzeba wykorzystać! Grają w piłkę nożną, w dwa ognie, bawią się w berka, szaleją z chustą animacyjną, by po wysiłku odpocząć w cieniu podarowanym przez gałęzie szlachetnego dębu. Kiedy nadeszły deszczowe dni musieliśmy zrezygnować z tak częstego pobytu na boisku czy podwórku szkolnym… Ale kiedy tylko możemy oddajemy się zabawie w sali gimnastycznej!
We wrześniu podopieczni świetlicy zapoznali się z zasadami ruchu drogowego, a dokładniej – jak powinien zachowywać się pieszy. Celem tematu było uświadomienie dzieciom, czego nie powinny robić na drodze, by nie stwarzały zagrożenia dla siebie i innych. Na wielkim kartonie tworzyliśmy wspólnie naszą drogę do domu – z uwzględnieniem znaków drogowych, które mijamy, kiedy idziemy do szkoły.
Jesień… Jesień… Odpowiadaliśmy sobie wspólnie na pytania: dlaczego liście robią się żółte, czerwone, brązowe? Dlaczego jest chłodniej? Czym różni się jesień astronomiczna od kalendarzowej? Mam nadzieję, że choć część wiadomości zapamiętano. W związku z jesienią nie ominęły nas zajęcia plastyczne. To tak wspaniała pora roku dla działań artystycznych! W ruch poszły farbki, plastelina, bibuła, kredki. Były „wachlarzowe” parasolki, jesienny widok pokojowskich Ruin, kolorowe, papierowe liście… I wiele, wiele innych.
Poświęciliśmy też czas na zajęcia językowe. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem poznawali przysłowia. Łączyli je w spójną całość, próbowali zinterpretować. Oj, nie było łatwo.
Dzieci kochają wszelkie zagadki, quizy i krzyżówki, dlatego bardzo często na zajęciach świetlicowych pojawiają się papierowe plansze z zagadkami do rozwiązania. Kiedy zagadka zostanie rozwiązana, a hasło podane, trzeba je przeanalizować. Wybrana osoba stara się zrobić to ładnym językiem, poprawną polszczyzną. W ten sposób dzieci, choć odrobinkę, uczą się budować wypowiedź ustną.

 

 

 

 

 

Świetlica – zadania na czerwiec

1.Wszystkie dzieci nasze są…
Poznanie podstawowych praw i obowiązków dziecka i ucznia. Zrozumienie konieczności tworzenia i zapisywania praw. Nauka asertywnego odmawiania. Nauka postawy tolerancji wobec „inności”. Budzenie szacunku dla poglądów innych.

2. Żyjmy zdrowo na sportowo
Poznanie różnych dziedzin i dyscyplin sportowych. Zachęcanie do uprawiania sportów. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Kształtowanie nawyków zdrowej rywalizacji sportowej.

3. Najciekawsze miejsca w Polsce
Poznanie ciekawych regionów Polski. Poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć. Propagowanie aktywnego spędzania wakacji. Poznanie walorów turystycznych kraju oraz naszego regionu.

4. Lato, lato i wakacje
Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na forum grupy. Poznanie wakacyjnych planów dzieci. Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy i spędzania wolnego czasu. Przypomnienie zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas zarówno przed, jak i po zajęciach lekcyjnych. Głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.
Celem świetlicy jest:
- zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach,
-rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez udział w różnych zajęciach,
- tworzenie warunków do pracy własnej uczniów,
-pomoc uczniom w odrabianiu lekcji,
-stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

W planie pracy świetlicy znajdują się różnorodne zajęcia:
- zajęcia plastyczne i plastyczno–techniczne,
- zajęcia ruchowe i rekreacyjne,
-zajęcia wg zainteresowań dzieci tzw. zajęcia dowolne,
-zajęcia z zakresu słowa żywego.
Świetlica włącza się w realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, a zwłaszcza: edukacji regionalnej, czytelniczej i medialnej, prozdrowotnej. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych przebiega w trochę innych warunkach, niż w czasie lekcji. Jest tu o wiele większa swoboda w doborze treści, form i metod prowadzenia zajęć. W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, aby dziecko miało większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości. Panuje luźna, swobodna atmosfera. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy, regulaminu oraz tematyki miesięcznej.


D. Pietruniak

Plan pracy świetlicy


Kwiecień

 

I tydzień: Układ słoneczny
Poznanie planet Układu Słonecznego. Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika i jego zasług dla astronomii. Wyjaśnienie pojęć astronauta. Wyjaśnienie przyczyn zmiany pór roku, dnia i nocy. Pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych. Gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik.

 

II tydzień:Dawno, dawno temu... - bajki i baśnie .
Poznanie autorów baśni. Poznanie i ocena baśniowych postaci. Kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej. Wdrażanie do czytania baśni. Gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych.

 

III tydzień:Teatr.
Poznanie zasad zachowania się w teatrze, ubioru. Zapoznanie kto jest kim w teatrze. Poznanie rodzajów teatru. Odgrywanie scenek dramowych. Pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych. Spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

IV tydzień: Moje hobby.
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. Kształtowanie wyobraźni. Wdrażanie do kulturalnej rozrywki. Wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zwierzątko i rośliny w domu. Pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych. Prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

W świetlicy w lutym

 

Zajęcia w świetlicy odbywały się według planu pracy świetlicy. Były gry i zabawy konstrukcyjne, rekreacyjne oraz ruchowe w małej sali gimnastycznej. W zakresie zajęć z żywego słowa uczniowie czytali głośno czasopisma „Świerszczyk” oraz „Kumpel”, a także bajki dla dzieci. Mogli rozwijać zainteresowania podczas zajęć plastycznych i plastyczno - technicznych. Odbyły się zajęcia wg zainteresowań dzieci tzw. zajęcia dowolne. Każdy z opiekunów zapewniał pomoc dzieciom podczas odrabiania lekcji.

 

Ewa Jankowska

Savoir – vivre przy stole

 

W ostatnim tygodniu listopada Świetliki dużo mówiły na temat zasad dobrego zachowania. Jak dobre zachowanie to również savoir – vivre przy stole. Postanowiliśmy więc, że wspólnie nauczymy się jak pięknie nakryć stół. Zaczęliśmy od składania serwetek. Następnie nakryliśmy stół obrusem i każdy ułożył przed sobą talerz oraz sztućce ucząc się podstawowych zasad nakrywania do stołu. Siedząc przy pięknie nakrytym stole powtórzyliśmy również zasady zachowania się przy stole oraz jak odpowiednio posługiwać się sztućcami.

 

D. Piekny

 

zdjęcia

Aktywne Świetliki

 

Zdrowi być chcemy, więc sałatki jemy!

 

W ostatnim tygodniu głównym tematem zajęć świetlicowych były zdrowe nawyki żywieniowe. Układaliśmy piramidę zdrowego odżywiania, rozmawialiśmy o produktach szkodzących naszemu zdrowiu, a uwieńczeniem tematu było przygotowanie zdrowej sałatki owocowej. Przynieśliśmy swoje ulubione owoce i po krótkim wstępie przystąpiliśmy do pracy. Umyliśmy ręce i owoce i, zakasając rękawy, wzięliśmy się do krojenia. Uśmiechnięte buzie dzieci są chyba najlepszym dowodem na to, że samodzielne przygotowanie sałatki bardzo się im podobało. Sałatka była pyszna, a zapach roznosił się po całej szkole.

 

zdjęcia

 

D.Pietruniak

 

29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto ma już 15-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W tym dniu w wielu miejscach i w wielu bibliotekach organizowane jest wspólne, głośne czytanie. Świetliki również postanowiły uczcić ten dzień poprzez głośne czytanie i aktywne słuchanie wierszy Juliana Tuwima na świeżym powietrzu. Pani Kamila Sebastian przygotowała dla dzieci wiersz „Rzepka”. Dzieci podczas czytania utworu wcielały się w rolę kolejnych bohaterów, aktywnie biorąc udział w słuchaniu utworu. Po wysłuchaniu wierszy zabawiliśmy się w zabawę „Wyprawa do Zoo”, również ćwiczącą aktywne słuchanie.

 

zdjęcia

 

D. Pietruniak

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLIKOWE ABC

A – Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy słabszym

B – Bierzemy aktywny udział w zajęciach

C – Chętnie dekorujemy salę świetlików

D – Dbamy o piękny polski język

E – Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu

F – Fajnie jest gdy jesteśmy w dobrych humorach

G – Gry planszowe i zabawki odkładamy na miejsce

H - Hałas nam przeszkadza, więc nie krzyczymy w świetlicy

I – Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu z sali

J – Jesteśmy wobec siebie kulturalni

K – Kochamy ludzi, zwierzęta i rośliny

L – Lubimy porządek i czystość

Ł - Ładnie i estetycznie staramy się wykonywać prace twórcze

M – Mówimy do siebie po imieniu

N - Nie ruszamy cudzych rzeczy

O - Obowiązki i prawa znamy

P – Po zajęciach porządkujemy swoje miejsce pracy

R - Razem rozwiązujemy pojawiające się problemy

S - Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi

T – To nasze zachowanie zależy od nas

U – Uważnie stosujemy zasady bezpieczeństwa

W –Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie

Z –Zawsze powinniśmy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.