Świetlica


Świetlica Podwórkowa
przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju
jest czynna w godzinach:

poniedziałek-piątek 8:00-16:00


Projekt lub stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

Świetlica szkolna:
poniedziałek-piątek 7:00-8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pobierz] 1.8 MB logo-projektu

ŚWIETLIKOWE ABC

A – Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy słabszym

B – Bierzemy aktywny udział w zajęciach

C – Chętnie dekorujemy salę świetlików

D – Dbamy o piękny polski język

E – Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu

F – Fajnie jest gdy jesteśmy w dobrych humorach

G – Gry planszowe i zabawki odkładamy na miejsce

H - Hałas nam przeszkadza, więc nie krzyczymy w świetlicy

I – Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu z sali

J – Jesteśmy wobec siebie kulturalni

K – Kochamy ludzi, zwierzęta i rośliny

L – Lubimy porządek i czystość

Ł - Ładnie i estetycznie staramy się wykonywać prace twórcze

M – Mówimy do siebie po imieniu

N - Nie ruszamy cudzych rzeczy

O - Obowiązki i prawa znamy

P – Po zajęciach porządkujemy swoje miejsce pracy

R - Razem rozwiązujemy pojawiające się problemy

S - Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi

T – To nasze zachowanie zależy od nas

U – Uważnie stosujemy zasady bezpieczeństwa

W –Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie

Z –Zawsze powinniśmy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.


CO SŁYCHAĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ???


Wczesnym rankiem już od godziny 7.00 w świetlicy szkolnej pojawiają się pierwsi uczniowie. Czekając na zajęcia dzieci rozpoczynają szkolny dzień. Zanim rozejdą się do klas dzielą się przeżyciami z poprzedniego dnia, rozmawiają o tym co może wydarzyć się dziś i wspólnie planują rozmaite przedsięwzięcia. Miło jest też razem z kolegami zagrać w grę planszową, porysować czy też pobawić się.

 

Wrzesień
- W pierwszych dniach września wspominaliśmy wakacje - rodzinne wyjazdy i przygody. Dzieliliśmy się wrażeniami z letniego odpoczynku.
- W zabawach integracyjnych poznawaliśmy się wzajemnie.
- Wspólnie omawialiśmy zasady bezpieczeństwa w świetlicy, w szkole, w drodze do szkoły i do domu.

 

Październik
- Pogadanki na temat zmieniającej się przyrody to tematy naszych rozmów w październiku.
- Zagadki przyrodnicze i ciekawostki o zwierzętach wprowadziły nas w świat jesiennej przyrody.
- Wraz z nadejściem jesieni wieczory stają się coraz dłuższe, dlatego poprzez głośne czytanie fragmentów bajek i baśni staramy się wzajemnie zachęcać do częstszego kontaktu z literaturą dziecięcą.

 ------------------------------------------

Rok szkolny 2016/2017

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas zarówno przed, jak i po zajęciach lekcyjnych. Głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.
Celem świetlicy jest:
- zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach,
-rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez udział w różnych zajęciach,
- tworzenie warunków do pracy własnej uczniów,
-pomoc uczniom w odrabianiu lekcji,
-stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

W planie pracy świetlicy znajdują się różnorodne zajęcia:
- zajęcia plastyczne i plastyczno–techniczne,
- zajęcia ruchowe i rekreacyjne,
-zajęcia wg zainteresowań dzieci tzw. zajęcia dowolne,
-zajęcia z zakresu słowa żywego.
Świetlica włącza się w realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, a zwłaszcza: edukacji regionalnej, czytelniczej i medialnej, prozdrowotnej. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych przebiega w trochę innych warunkach, niż w czasie lekcji. Jest tu o wiele większa swoboda w doborze treści, form i metod prowadzenia zajęć. W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, aby dziecko miało większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości. Panuje luźna, swobodna atmosfera. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy, regulaminu oraz tematyki miesięcznej.


D. Pietruniak

Savoir – vivre przy stole

 

W ostatnim tygodniu listopada Świetliki dużo mówiły na temat zasad dobrego zachowania. Jak dobre zachowanie to również savoir – vivre przy stole. Postanowiliśmy więc, że wspólnie nauczymy się jak pięknie nakryć stół. Zaczęliśmy od składania serwetek. Następnie nakryliśmy stół obrusem i każdy ułożył przed sobą talerz oraz sztućce ucząc się podstawowych zasad nakrywania do stołu. Siedząc przy pięknie nakrytym stole powtórzyliśmy również zasady zachowania się przy stole oraz jak odpowiednio posługiwać się sztućcami.

 

D. Piekny

 

zdjęcia

Aktywne Świetliki

 

Zdrowi być chcemy, więc sałatki jemy!

 

W ostatnim tygodniu głównym tematem zajęć świetlicowych były zdrowe nawyki żywieniowe. Układaliśmy piramidę zdrowego odżywiania, rozmawialiśmy o produktach szkodzących naszemu zdrowiu, a uwieńczeniem tematu było przygotowanie zdrowej sałatki owocowej. Przynieśliśmy swoje ulubione owoce i po krótkim wstępie przystąpiliśmy do pracy. Umyliśmy ręce i owoce i, zakasając rękawy, wzięliśmy się do krojenia. Uśmiechnięte buzie dzieci są chyba najlepszym dowodem na to, że samodzielne przygotowanie sałatki bardzo się im podobało. Sałatka była pyszna, a zapach roznosił się po całej szkole.

 

zdjęcia

 

D.Pietruniak

 

29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto ma już 15-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W tym dniu w wielu miejscach i w wielu bibliotekach organizowane jest wspólne, głośne czytanie. Świetliki również postanowiły uczcić ten dzień poprzez głośne czytanie i aktywne słuchanie wierszy Juliana Tuwima na świeżym powietrzu. Pani Kamila Sebastian przygotowała dla dzieci wiersz „Rzepka”. Dzieci podczas czytania utworu wcielały się w rolę kolejnych bohaterów, aktywnie biorąc udział w słuchaniu utworu. Po wysłuchaniu wierszy zabawiliśmy się w zabawę „Wyprawa do Zoo”, również ćwiczącą aktywne słuchanie.

 

zdjęcia

 

D. Pietruniak