ŚWIETLICA


Projekty realizowane na Świetlicy Szkolnej w ramach porozumienia współpracy placówki szkolnej ze Stowarzyszeniem Pokój OPP

 

1. Projekt ”Poznajemy Razem Historię Rybołówstwa w Gminie Pokój”. Projekt realizowany od lipca 2018 do 30 września 2018

2. Projekt „Poznajmy zwierzęta żyjące w Borach Stobrawskich na terenie gminy Pokój”. Projekt realizowany od 1 września 2018 do 30 października 2018

W ramach projektu realizowane będą zajęcia, warsztaty, wyjścia plenerowe oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi z Nadleśnictwa czy Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej.
Realizacja projektu dała możliwość doposażenia świetlicy w pomoce dydaktyczne w tym gry i różnego rodzaju pomoce plastyczne z korzyścią dla uczestników. Zajęcia prowadzone są przez Panią Annę Piastę tematyka prowadzonych zajęć warsztatów i spotkań jest związana z Historią Rybołówstwa w Gminie Pokój oraz Fauną Borów Stobrawskich. Projekty realizowane będą zamiennie w zależności od ustalonego harmonogramu realizacji poszczególnych zajęć i spotkań.

Deklaracje udziału w projekcie są rozdawane uczniom w świetlicy przez Panią Annę Piastę, wymagane jest aby zostały wypełnione deklaracje do dwóch projektów wraz z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych uczestników.

 

Agnieszka Hadamik
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel. 77 469 30 80 wew. 31
e-mail: a.hadamik@gminapokoj.pl

ZDJĘCIA

 

 

Świetlica Podwórkowa
przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju

jest czynna w godzinach:

poniedziałek-piątek 8:00-16:00


Projekt lub stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

Świetlica szkolna:
poniedziałek-piątek 7:00-8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pobierz] 1.8 MB logo-projektu

ŚWIETLIKOWE ABC

A – Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy słabszym

B – Bierzemy aktywny udział w zajęciach

C – Chętnie dekorujemy salę świetlików

D – Dbamy o piękny polski język

E – Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu

F – Fajnie jest gdy jesteśmy w dobrych humorach

G – Gry planszowe i zabawki odkładamy na miejsce

H - Hałas nam przeszkadza, więc nie krzyczymy w świetlicy

I – Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu z sali

J – Jesteśmy wobec siebie kulturalni

K – Kochamy ludzi, zwierzęta i rośliny

L – Lubimy porządek i czystość

Ł - Ładnie i estetycznie staramy się wykonywać prace twórcze

M – Mówimy do siebie po imieniu

N - Nie ruszamy cudzych rzeczy

O - Obowiązki i prawa znamy

P – Po zajęciach porządkujemy swoje miejsce pracy

R - Razem rozwiązujemy pojawiające się problemy

S - Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi

T – To nasze zachowanie zależy od nas

U – Uważnie stosujemy zasady bezpieczeństwa

W –Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie

Z –Zawsze powinniśmy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.