DLA NAUCZYCIELA


Szkolenia 

Termin  Prowadzący Uwagi
UONET+ 2.09.2019 r. Łukasz Nićwieja  Zakładanie dziennika oddziału 
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

Szkolenia WDN  Termin Prowadzący

Uwagi

Projekt w eTwinning

MAJ

16.05.2019 

(czwartek)

16.00-18.00

pani Edyta Bieniek

KO Opole

 

Myślenie wizulane

 

e-nauczanie

 

MAJ

27.05.2019

(poniedziałek)

godz. 15.00-18.00 

 

 

 

RZPWE

Organizacja procesu nauczania

KWIECIEŃ 

29.04.2019 

(poniedziałek)

godz. 15.00 -18.00

pani Grażyna Tetelmajer

 

MODN Kluczbork

 

RODO w szkole

 

 

 

KWIECIEŃ

1.04.2019 r. (poniedziałek)

godz. 15.00-17.00

 

pan Karzysztof Lamorski

 

1) obowiązek informacyjny w odniesieniu do RODO,

2) zasady powierzania przetwarzania danych, umowy związane z powierzeniem przetwarzania danych, zasady udostępniania danych,

3) procedury oceny i zgłaszania incydentu do organu nadzorczego, zasady postępowania w przypadku wystąpienia incydentu,

 

Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?

 

 

MARZEC,

20.03.19 r.

(środa)

godz. 15.00-17.00

pani Halina Pilarz, Kuratorium Oświaty w Opolu

• Poznanie zasad programu eTwinning

• Poznanie wyników osiąganych w istniejących partnerstwach
• Budowanie kompetencji międzykulturowej

Poznanie narzędzi komunikacji dostępnych w portalu i poza nim
• Rozwój kompetencji językowej w zakresie współpracy
• Przygotowanie środowiska do podjęcia współpracy we własnej szkole
• Zarejestrowanie szkoły w portalu eTwinning
• Przygotowanie własnej oferty do programu

 

 

Dziecko z zespołem Aspergera i autyzmem

 

 

LUTY,

25.02.19 r.

MARZEC,

11.03.19 r.

 

godz. 15:00

 

 

 

pani Elżbieta Sobolewska

 
 Arkusz kalkulacyjny

 STYCZEŃ

 

I grupa: 7.01.2019 r. (poniedziałek) od godz. 15.00 -19.00

II grupa:

14.01.2019 r.

(poniedziałek)

od godz. 15.00 do 19.00

II grupa:

pani Monika Żołnowska,

pan Michał Kędzierski

 Szkolenie jest realizowane w ramach projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, relane korzyści" realizowanego przez Urząd Gminy Pokój.
       
       
       

TABLICA Z POMYSŁAMI NA ZAJĘCIA

 

Link do Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli z Domaradza i Pokoju https://pl.padlet.com/edytadomaradz/r9t2hzwbvib0 Tablica pomysłów powstała jako efekt spotkania nauczycieli, które odbyło się 24 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Domaradzu