PROFILAKTYKA


Nasza szkoła zakwalifikowała się do certyfikowanego programu "Szkoła Myślenia Pozytywnego". W ten sposób udało nam sie znaleźć się w gronie placówek, które zostały objęte całorocznym wsparciem Instytutu Edukacji Pozytywnej na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Uzależnienie od komputera i gier komputerowych

 

Uzależnienie od komputera, Internetu czy gier komputerowych już od jakiegoś czasu znajduje się na międzynarodowej liście klasyfikacji chorób OCD-10. Rozumiane jest ono jako patologiczne używanie komputera i lub Internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i/lub społecznej. Uzależnić można się od Internetu, komputera, gier konsolowych lub gier komputerowych, chatów i innych wirtualnych aktywności.

Objawy uzależnienia od gier:
• czas spędzany przy komputerze lub konsoli dominuje nad innymi rodzajami aktywności, np. spotkaniami ze znajomymi, nauką, pracą, innymi zainteresowaniami, a nawet jedzeniem czy spaniem;
• brak możliwości skorzystania z komputera lub zagrania w grę powoduje rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresję, chandrę, apatię lub nadpobudliwość, a w skrajnych przypadkach nawet depresję

• zaburzenia lękowe;
• izolowanie się;
• zaburzenia i zmiany nastroju;
• problemy z zasypianiem i bezsenność;
• problemy z koncentracją;
• zaniedbywanie obowiązków;
• relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych;
• w momencie, gdy osoba uzależniona nie przebywa przy komputerze lub konsoli, stale myśli o graniu i rzeczach, które będzie robić, gdy już usiądzie przed ekranem;
• wydawanie dużych kwot pieniędzy na nowe gry, akcesoria do gier lub wyposażenie postaci w grze.

 

Objawy uzależnienia od Internetu:
• silna potrzeba bycia w Sieci;
• zaniedbywanie codziennych czynności;
• złe samopoczucie, drażliwość, pobudzenie;
• depresja wywołana brakiem dostępu do Sieci;
• obsesyjne myślenie o Internecie;
• uciekanie od problemów;
• spędzanie coraz większej ilości czasu w cyberprzestrzeni;
• ukrywanie faktycznej ilości czasu przebywania w Sieci;
• ograniczanie kontaktów osobistych do osób poznanych w Internecie.

 

Uzależnienie od jedzenia/ błędy żywieniowe


Jedzenie jest nie tylko nam niezbędne do życia, nie tylko dostarcza ważnych dla naszego organizmu składników odżywczych. Dla niektórych może stać się również nałogiem, bardzo podobnym do uzależnienia od narkotyków czy alkoholu.
Objawy:
• osoby uzależnione od jedzenia czują się bezradne wobec silnej potrzeby sięgnięcia po jedzenie;
• jesz nie wtedy, gdy jesteś głodny, ale gdy na przykład dopada Cię nuda, nie umiesz poradzić sobie ze stresem;
• przybieranie na wadze;
• uzależnienie wpływa na nasze zdrowie – podnosi się ciśnienie tętnicze krwi, pojawia się ryzyko chorób układu krążenia, chorób kręgosłupa, zwiększa się stężenie cholesterolu, ryzyko cukrzycy.

Jak pokonać cykle przejadania się?
1. Najlepiej przestać koncentrować swoją uwagę na jedzeniu. Zamiast myśleć o tym ozdóbmy pokój, podlejmy kwiaty, wyjdźmy na spacer.
2. Prowadź dziennik: To bardzo przydatne jeśli jesteś uzależniony od żywności. Zapisuj w nim wszystko, co zjadłeś, wypiłeś itp. Dodatkowo każdego dnia waż się rano i wieczorem i zapisuj swoją wagę. Sam fakt zapisywania tego, co jemy może zmniejszyć spożycie nawet o 10%. Dodatkowo śledzenie masy ciała może również mieć wpływ na podejście do jedzenia.
3. Jedz świadomie. Pamiętaj, żeby nie jeść na wyścigi. Jedzenie nie jest maratonem, nie musisz go wygrywać. Im wolniej jesz, tym mniej jesz.
4. Nie zapełniaj spiżarni. Tak jak alkoholik nie powinien kupować skrzynki wina, tak i Ty nie możesz robić wielkich zapasów i przeładowywać swojej kuchni produktami spożywczymi.
5. Zmień sposób myślenia. Po pierwsze, zacznij jadać na mniejszych talerzach, co od razu wpłynie na zredukowanie porcji. Mózg może wprawdzie na początku uznać je za niewystarczające, ale z czasem przyzwyczai się. Zaakceptowanie każdej z tych zmian może Ci zająć kilka tygodni, ale trzymanie się zasad i zjadanie mniejszych porcji z czasem wejdzie Ci w krew.
6. Ćwicz regularnie. Uwierz, że słodycze to nie jedyny sposób, który działa na ośrodki przyjemności w Twoim mózgu. Receptory dopaminy pobudza również wysiłek fizyczny. Nie unikaj zajęć domowych, pracy w ogródku, wchodzenia po schodach. Twoja aktywność fizyczna musi być zdecydowanie większa niż do tej pory.

 

Narkomania – definicja i objawy

 

To stałe lub okresowe przyjmowanie, w celach niemedycznych, środków odurzających, psychotropowych bądź zastępczych, w wyniku którego może wystąpić uzależnienie.

Objawy uzależnienia od narkotyków, to:
• przymus przyjmowania środka odurzającego;
• psychiczne, fizyczne uzależnienie od jego działania (bez tego funkcjonowanie jest niemożliwe);
• tendencja do zwiększania dawki;
• łamanie wszelkich barier stojących na przeszkodzie w zdobyciu środka odurzającego.

 

JEŚLI MASZ PROBLEM-DZWOŃ

1. Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 800 120 002
2. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia:
0 801 120 002
3. Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol, zażywających narkotyki lub innych zachowań o cechach uzależnienia: 801 140 068

Linki do stron Internetowych:
• www.g4.opole.pl/index.php/niebieska-linia
• http://uzaleznienie.com.pl/
• http://pomaranczowalinia.pl/
• http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=infoholizm
• http://pkpp.pl/uzaleznienie-od-dopalaczy/190-leczenie-dopalaczy.php

 

Opracowanie w oparciu o w/w strony Internetowe
Ewa Jankowska

 

 

Szanowni Rodzice!


Rozwój zainteresowania nauką i osiąganie w niej sukcesów zależą od dziecka, nauczyciela oraz od rodziców. Sama chęć dziecka oraz kompetentny nauczyciel nie wystarczą – dziecko potrzebuje wsparcia oraz pomocy w domu. Rodzic powinien być zainteresowany tym, co dzieje się w szkole i utrzymywać kontakt z nauczycielami oraz stworzyć dziecku odpowiedne warunki do nauki. Jak to zrobić? Oto kilka ważnych zasad, które pomogą dziecku w zdobywaniu wiedzy:
1. Odrabianie zadań o stałej porze, dziecko powinno być wypoczęte
i najedzone

2. Stworzenie miejsca do odrabiania zadań
3. Zachowanie ciszy oraz spokoju podczas nauki dziecka
4. Pomaganie dziecku podczas odrabiania zadań, bez wyręczania go
5. Najpierw odrabia się trudne zadania stopniowo przechodząc do łatwiejszych
6. Nie wolno dziecku przeszkadzać w trakcie odrabiania lekcji, nie powinno się go rozpraszać
7. Trzeba robić dziecku krótkie, około 5-10 minutowe, przerwy
8. Warto dbać o dobrą atmosferę w domu

 

Oprócz wyżej wymienionych zasad należy również uwzględnić pewien schemat dnia dziecka:
1. Wstawanie i przygotowanie się do szkoły
2. Pobyt w szkole
3. Odrabianie zadań domowych
4. Pomoc w domu
5. Zajęcia pozalekcyjne
6. Czytanie i ulubione zajęcia
7. Rozrywki
8. Sen nocny

 

Przykładowy plan dnia ucznia powinien wyglądać następująco:

 • Pobudka, toaleta poranna, śniadanie, wyjście do szkoły - 6.30 - 7.30
 • Szkoła, zajęcia pozalekcyjne - 7.30 - 15.00
 • Droga powrotna ze szkoły, obiad - 15.00 - 15.40
 • Odpoczynek, zabawa na świeżym powietrzu - 15.40 - 16.30
 • Odrabianie lekcji - 16.30-18.00
 • Pomoc w domu, kolacja - 18.00 – 19.00
 • Odrabianie lekcji - 19.00 - 20.00
 • Czytanie, przygotowanie do snu - 20.30 - 21.30

 

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że Twoją najważniejszą rolą jest wychowanie dziecka, stwórz mu do tego warunki, poznaj jego problemy i potrzeby, wspieraj zarówno podczas sukcesów, jak i porażek :), nie wymagaj niemożliwego, ale realnie patrz na jego możliwości!

 

 

 

PROBLEM CIĘŻKICH PLECAKÓW

 

Czy wiesz, że co drugi uczeń objęty edukacją wczesnoszkolną nosi za ciężki plecak? Czym to grozi i dlaczego przeciwdziałanie temu problemowi jest tak ważne u dzieci w wieku 6-9 lat?

SPRAWDŹ

 

DEKALOG

Złe nawyki zwią­zane z nosze­niem zbyt wiel­kiego bala­stu na ple­cach oraz utrzy­my­wa­niem nie­pra­wi­dło­wej postawy ciała mogą przy­czy­nić się do bólów krę­go­słupa, zmniej­sze­nia pojem­no­ści płuc i nie­pra­wi­dło­wej sta­tyki ciała, a w efek­cie dopro­wa­dzić do poważ­nych scho­rzeń orto­pe­dycz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych.

 

10 przykazań Lekkiego Tornistra

 

 • Podczas zakupu tornistra zwróć uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany, a także czy posiada on specjalnie wyprofilowany tył. Szelki plecaka powinny być szerokie, regulowane oraz umożliwiać Twojemu dziecku swobodne wkładanie i zdejmowanie ciężaru. Pamiętaj, by waga pustego tornistra nie przekraczała 1 kg.
 • Zrezygnuj z plecaka na kółkach. Mimo że jego zakup może wydawać się dobrym pomysłem, dziecku trudno będzie nosić tornister na schodach i podczas złej pogody. Poza tym ciągnięcie plecaka jedną ręką zwiększy ryzyko powstania wad postawy. Nie kupuj także tornistra z metalowym stelażem. Twoje dziecko, oprócz książek, będzie musiało dźwigać dodatkowy ciężar!
 • Na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy ciała.
 • W celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty w miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki. Kanapki zapakuj w specjalne woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie - w plastikową butelkę albo specjalny bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów).
 • Codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty.
 • Dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu potrzebne danego dnia.
 • Pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak.
 • Zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach.
 • Dopilnuj, by rzeczy dodatkowe – akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory kreślarskie, dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne – dziecko zostawiło w szkolnej szafce lub miejscu do tego wyznaczonym.
 • Codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie.
 • oprac.Anna Kania na podstawie źródła: http://lekkitornister.org/infopunkt/dla-rodzica/

Mamo, Tato,

proszę przygotujcie mi miejsce do pracy i odrabiania lekcji oraz miejsce, gdzie położę tornister, książki, zeszyty

Proszę was o ciszę, spokój i pogodną atmosferę w domu.

Gdy przychodzę do domu, PROSZĘ:

1. Zapytaj mnie, czego nauczyłem się w szkole.

2. Rozmawiaj ze mną często.

3. Pochwal, za co można pochwalić.

4. Pociesz mnie, kiedy spotka mnie niepowodzenie.

5. Ustal ze mną godzinę, o której mam siadać do odrabiania lekcji, ale zostaw mi trochę wolnego czasu.

6. Przypomnij mi, jeśli zapomnę o umówionym czasie usiąść do odrabiania lekcji.

7. Posiedź trochę przy mnie, kiedy będę odrabiać lekcje.

8. Nigdy na mnie nie krzycz, bo ja wtedy przestaję zupełnie rozumieć.

9. Sprawdź, czy wszystko, co jest na następny dzień potrzebne do szkoły, mam w tornistrze.

10. Porozmawiaj o mnie z moją Panią, ale nie uskarżaj się na mnie.

Wasze Dziecko

 

[pobierz] 0.3 MB artykul-dla-rodzicow-dotyczacy_uzaleznienia-od-int

Artykuł opracowany przez panią Beatę Kubis poruszający temat uzależnienia od internetu.

Zapraszamy do lektury!

[pobierz] 0.3 MB uzaleznienie-od-komputera-i-gier-komputerowych
[pobierz] 0.1 MB informacje-dla-rodzicow-dzieci-6-7-letnich