RAMOWE ROZKŁADY


RAMOWE ROZKŁADY DNIA

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Ramowy rozkład dnia w oddziale dwu i pół/trzylatków (Biedronek)


6.30-8.00 - schodzenie się dzieci w sali
8.00-8.30 - zabawy integracyjne, manipulacyjne, ćwiczenia gimnastyczne, czynności porządkowe
8.30-9.00  - śniadanie
9.00-9.30 -  realizacja zajęć w oparciu o podstawę programową
9.30-11.00 - zabawy twórcze, ruchowe, zgodne z tematyką zajęć, zabawy indywidualne dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
11.00-11.30 - przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
11.30-12.00 -  obiad
12.00-12.30 - czynności higieniczne, przygotowanie do leżakowania.
12.30-14.30 - leżkowanie
14.30-16 - zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy na podwórku.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE TRZYLATKÓW (PSZCZÓŁEK)


8.00 – 8.30 Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i myślenie; integrujące grupę.
Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.10 Czynności higieniczne.
9.10 – 9.25 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
9.25 – 11.00 Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyka zajęć.
Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery.
11.00 – 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 - 12.10 Czynności higieniczne.
12.10 – 13.00 Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. Zabawy tematyczne,
konstrukcyjne i dydaktyczne.

Ramowy rozkład dnia w oddziale 4-latków (Krasnali)

 

Godziny od - do Czynności/rodzaje zajęć:


8.00-9.00 Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

8.30 do 9.00 Język angielski (wtorki i piątki). 

9.00-9.30 Śniadanie.
9.30-9.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe.
9.45- 11.45 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.
12.00-12.30 Obiad.
12.30- 13.00 Relaksacja, bajkoterapia. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE PIĘCIOLATKÓW (SŁONECZEK)

 

8.00-9.00 Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Język angielski.
Przygotowanie do śniadania.
Język angielski: Wtorek 8.00-8.30 / Środa 8.30-9.00

9.00-9.30 Śniadanie

9.30-9.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.45-11.45 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Pobyt na powietrzu – zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

11.45-12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Relaksacja po obiedzie.

12.30-14.30 Praca indywidualna i grupowa z dziećmi. Zajęcia rozwijające i stymulujące rozwój dzieci. Zabawy swobodne.

14.30-15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE SZEŚCIOLATKÓW (KOTKÓW)


8.00-9.00 Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Język angielski.
Przygotowanie do śniadania.
Język angielski: Wtorek 8.00-8.30 / Środa 8.30- 9.00

9.00-9.30 Śniadanie

9.30-9.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.45-11.45 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Pobyt na powietrzu – zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

11.45-12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Relaksacja po obiedzie.

12.30-14.30 Praca indywidualna i grupowa z dziećmi. Zajęcia rozwijające i stymulujące rozwój dzieci. Zabawy swobodne.

14.30-15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek