RYS HISTORYCZNY


Rys historyczny Publicznego Przedszkola w Pokoju

 

Przedszkole w Pokoju powstało w 1954 r. Do 1992 r. mieściło się w budynku przy ul. Kościelnej 4. Nie jest znane nazwisko pierwszej kierowniczki placówki, która została powołana do utworzenia przedszkola. Od 15 lipca 1955 r. do 30 czerwca 1956 r. funkcję kierownika przedszkola pełniła pani Dorota Drosik, a przez następne 34 lata pani Magdalena Ryniak- był to okres od 01 lipca 1956 r. do 31 grudnia 1990 r.


Rok 1989 r. przyniósł nowe zmiany, dyrektorem placówki została pani Danuta Rzepska (od 01. 09. 1989 r. do 31. 08. 2002 r.), kolejno pani Alina Mospan (od 01. 09. 2002 r. do 01. 09. 2007 r.), następnie pani Teresa Wójtowicz (od 01. 09. 2007 r. do 31. 03. 2008 r.) i pani Kazimiera Wuczkowska od 01. 04. 2008 r. do 31. 08. 2013 r.


W 1992 r. przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku przy ul. Sienkiewicza 10, w którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego.


01 września 2013 r. uchwałą Rady Gminy Pokój Publiczne Przedszkole w Pokoju zostało włączone do utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, którego dyrektorem została Anna Kania.
W początkowym okresie do przedszkola uczęszczało 50 dzieci w dwóch grupach: młodszej i starszej. Wzrost liczby wychowanków nastąpił ok.1965 r. ,wtedy to utworzone zostały trzy oddziały. Ta liczba utrzymywała się do roku 2013 r. kiedy to w przedszkolu utworzono czwarty oddział.

 

oprac. Anna Kania