ŚWIETLICA


W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna będzie nadzorowana w ramach projektu przez Urząd Gminy Pokój codziennie w godzinach 7.00-15.00 (koordynator projektu: Pani Joanna Ptaszek, sekretarz Gminy Pokój).

 

W godzinach od 15.00 do 16.00 dzieci mogą skorzystać z zajęć organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną mieszczącą się w dawnym sekretariacie szkoły podstawowej.

Udział w zajęciach.

 

Udział w zajęciach świetlicowych i bibliotecznych wymaga zgody rodziców. 

 

 

ŚWIETLIKOWE ABC

A – Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy słabszym

B – Bierzemy aktywny udział w zajęciach

C – Chętnie dekorujemy salę świetlików

D – Dbamy o piękny polski język

E – Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu

F – Fajnie jest gdy jesteśmy w dobrych humorach

G – Gry planszowe i zabawki odkładamy na miejsce

H - Hałas nam przeszkadza, więc nie krzyczymy w świetlicy

I – Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu z sali

J – Jesteśmy wobec siebie kulturalni

K – Kochamy ludzi, zwierzęta i rośliny

L – Lubimy porządek i czystość

Ł - Ładnie i estetycznie staramy się wykonywać prace twórcze

M – Mówimy do siebie po imieniu

N - Nie ruszamy cudzych rzeczy

O - Obowiązki i prawa znamy

P – Po zajęciach porządkujemy swoje miejsce pracy

R - Razem rozwiązujemy pojawiające się problemy

S - Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi

T – To nasze zachowanie zależy od nas

U – Uważnie stosujemy zasady bezpieczeństwa

W –Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie

Z –Zawsze powinniśmy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.