REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

[pobierz] 0.1 MB zarządzenie-wójta-rekrutacja

Zarządzenie Wójta Gminy Pokój z dnia 30.01.2020 r. (kryteria)

[pobierz] 0.1 MB zarządzenie-wójta-terminy rekrutacji

Zarządzenie Wójta Gminy Pokój z dnia 30.01.2020 r. (harmonogram)

REKRUTACJA DO SZKOŁY

[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-dziecka-do-I-klasy

Zgłoszenie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-dzieci-spoz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie-woli-2020-2021-szkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

[pobierz] 0.8 MB wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2020-2021
[pobierz] 0.3 MB potwierdzenie-woli-2020-2021
[pobierz] 0.1 MB deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolne