EGZAMIN ósmoklasisty


 

 

DOWÓZ DO SZKOŁY W POKOJU:  
   
Miejscowość Godz. odjazdu
Siedlice 8.00
Krogulna 8.20
Zieleniec 8.23
Pokój 8.30
   
PLANOWANE ODWOZY ZE SZKOŁY W POKOJU:  
   
16.06.2020 - O GODZ. 12.00  
17.06.2020 - O GODZ. 11.30  
18.06.2020 - O GODZ. 11.15  

 

     Podczas przejazdu autobusem:

PAMIĘTAJ!

  • Zachowaj jeśli to możliwe 1,5 - metrowy odstęp od innych
  • Zakrywaj usta i nos
  • Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz lub kaszlesz
  • Unikaj dotykania ust, nosa i oczu rękoma
  • Pamiętaj o higienie rąk. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk po przyjeździe
  • do szkoły i domu.

 

[pobierz] 0.1 MB zasady-zachowania-podczas-egzaminu-osmoklasisty

 

ZASADY  ZACHOWANIA PODCZAS  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM  2019/2020:

 

 

Zgodnie z komunikatem CKE o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany:

 

a. w terminie głównym:
w czerwcu
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze wiosennym

 

b. w terminie dodatkowym:
w lipcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym


Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.


16 CZERWCA 2020 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut
17 CZERWCA 2020 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut
18 CZERWCA 2020 (czwartek), godzina 9.00 język obcy

 

HARMONOGRAM:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200520E8EGEMHarm.pdf

 

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, żeby zdać egzamin.

 

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

  • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
  • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.


Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:

język polski;
matematykę;
język obcy.


Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

biologia;
chemia;
fizyka;
geografia;
historia.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany:
a. w terminie głównym:
w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze wiosennym

b. w terminie dodatkowym:
w lipcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze wiosennym

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200520E8EGEMHarm.pdf

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

 

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
16 CZERWCA 2020 (wtorek), godzina 9.00 język polski        120 minut
17 CZERWCA 2020 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut
18 CZERWCA 2020 (czwartek), godzina 9.00

język obcy

wybrany przedmiot*

90 minut
90 minut

 

*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

[pobierz] 0.2 MB egzaminy_informacje

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Z AKTUALIZACJĄ Z 20 MAJA 2020r.
Zmiany w brzmieniu zapisów wprowadzone w aktualizacji z 20 maja br. zostały oznaczone
czerwoną czcionką.

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/