OGŁOSZENIA


PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 

W dniach od 18 do 20 grudnia br. (wtorek-czwartek) zostanie przeprowadzony w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty w celu:
- informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie)
- diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Zgodnie z zaleceniami CKE nie będą wystawiane oceny cząstkowe na podstawie uzyskanych wyników.
Uwaga: zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. "Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r." - napisał w załączonej informacji dyrektor CKE.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu:
 bezpłatne informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/
egzamin-osmoklasisty/informatory/)
 przykładowe bezpłatne arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin…/…/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).
..............
http://psppokoj.pl/egzamin-osmoklasisty.html

Zaproszenie dla rodziców do udziału w warsztatach
Zaproszenie dla rodziców do udziału w warsztatach

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

Serdecznie zapraszam w imieniu pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wszystkich rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach projektu "Szkoła dla rodziców". Warsztaty będą odbywać się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju w grupach 10-osobowych w każdy poniedziałek, od grudnia do lutego. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły lub do wychowawców w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada. 

 

Edyta Pawłowska

12 listopada 2018 r. dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych i wychowawczych pozwoli na spędzenie czasu wśród najbliższych, w gronie rodzinnym, by w radosnej, patriotycznej atmosferze godnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 


https://www.gov.pl/web/edukacja/12-listopada-2018-r-dniem-wolnym-od-zajec-dydaktyczno-wychowawczych?fbclid=IwAR1gJH8Lnkf-w4kr7wUQAsDnMlLxAbCNvj4uxo1vhSGr-kn7dO1KbS3YR64

9.11 - Marsz św. Marcina
9.11 - Marsz św. Marcina
8.11 - Marsz Niepodległości
8.11 - Marsz Niepodległości

ZEBRANIE RODZICÓW Z UDZIAŁEM GOŚCIA

 

8 listopada 2018 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wszystkich rodziców z udziałem pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie. Po zebraniu odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

 

Zapraszamy! 

WEBINARIUM O TYM, JAK MOTYWOWAĆ DZIECI 


zapraszamy do udziału w webinarium rodzicielskim o tym, jak wspierać motywację dzieci. Webinarium odbędzie się dzisiaj (czwartek) 18.10.2018 r. o godz. 21.00, a poprowadzą je psycholodzy Milena Pacuda i Kacper Woźniak. Link do webinarium: https://bit.ly/2pSIukD

DRUK ZGŁOSZENIA
DRUK ZGŁOSZENIA

ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI uczęszczających do naszego przedszkola i szkoły do zapisów na sobotni KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat ️️️️️️️️️️️️️️
Zajęcia rozpoczną się 22 września (sobota), będą trwać 2,5 godziny w każdą sobotę od września do grudnia i będą prowadzone metodami aktywizującymi poprzez zabawę, ćwiczenia sportowe, majsterkowanie i sztukę.
>Rozpoczęcie kursu: 22 września
>Zakończenie kursu: 15 grudnia.
>Maksymalna liczba uczestników w grupie: 15 osób. (decyduje kolejność zgłoszeń).
>Koszt uczestnictwa: (jednorazowo!) 30 złotych dla członków mniejszości niemieckiej, 40 zł dla pozostałych osób (również jednorazowo)
>Termin odbierania zgłoszeń: do poniedziałku
do godz.16:00 wraz z w wymaganą wpłatą
> Miejsce odbioru i przekazywania zgłoszeń: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 34 lub sekretariacie szkoły.

Uwaga rodzice!

 

24 września (poniedziałek) o godz. 17.00 obędzie się nadzwyczajne zebranie wszystkich rodziców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach język mniejszości narodowej - niemiecki. Obecność rodziców obowiązkowa.